Helleniq Energy: Κέρδη 606 εκατ. το 2023, συνολικό μέρισμα 0,9 ευρώ ανά μετοχή

Helleniq Energy: Κέρδη 606 εκατ. το 2023, συνολικό μέρισμα 0,9 ευρώ ανά μετοχή

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2023, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται σε 1.237 εκατ. ευρώ και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε 606 εκατ. ευρώ.

Σημαντικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην επίδοση αυτή ήταν το θετικό διεθνές περιβάλλον διύλισης, η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των διυλιστηρίων, με αυξημένη διαθεσιμότητα μονάδων, η αύξηση των εξαγωγών και των δραστηριοτήτων του εξωτερικού, αλλά και η υψηλότερη συνεισφορά από τον τομέα των ΑΠΕ.

Η παραγωγή προϊόντων για το σύνολο του 2023 αυξήθηκε κατά 13% στους 14,6 εκατ. τόνους και οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στους 15,5 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να ανέρχονται στο 54% των συνολικών όγκων, μια από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία του Ομίλου. 

Μέσα στο 2023, η πτώση στις τιμές αργού και προϊόντων επέδρασε αρνητικά στην αποτίμηση αποθεμάτων και στην κερδοφορία, περιορίζοντας τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη στα 478 εκατ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη την πολύ καλή επίδοση αλλά και τις προοπτικές της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, το συνολικό μέρισμα διαμορφώνεται στα €0,90 ανά μετοχή, λαμβάνοντας υπόψη και το προσωρινό μέρισμα 0,30 ευρώ ανά μετοχή, που έχει ήδη διανεμηθεί. Η διανομή αυτή οδηγεί σε συνολική μερισματική απόδοση άνω του 12% με βάση την τιμή της μετοχής στο τέλος του 2023.

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025

Κατά τη διάρκεια του 2023, ο Όμιλος σημείωσε πρόοδο σε όλους τους στρατηγικούς άξονες προχωρώντας στην υλοποίηση σημαντικών νέων έργων, τα οποία θα προσθέσουν αξία τα επόμενα χρόνια.

Στις κύριες δραστηριότητές μας, στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, αλλά και η επιτάχυνση του ενεργειακού μετασχηματισμού. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούν έργα ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία, εκτός από την οικονομική απόδοση, συνεισφέρουν και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στα διυλιστήρια.

Παράλληλα, ξεκίνησε η υλοποίηση μονάδας συμπαραγωγής Υδρογονωμένου Φυτικού Ελαίου (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) στη Θεσσαλονίκη, μια λύση που σταδιακά μειώνει την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται επενδύσεις στην πρώτη ελληνική μονάδα παραγωγής Βιώσιμου Αεροπορικού Καυσίμου (Sustainable Aviation Fuel, SAF) στον Ασπρόπυργο, δέσμευσης CO2 στην Ελευσίνα, καθώς και παραγωγής πράσινου υδρογόνου και συνθετικών καυσίμων σε Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιλογές αυτές είναι σημαντικές, καθώς υποστηρίζουν τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της Εταιρείας και τη μετεξέλιξη του κλάδου καυσίμων στις Μεταφορές. Τέλος, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση του εργοστασίου παραγωγής πολυπροπυλενίου, η οποία, εκτός της προστιθέμενης οικονομικής αξίας, συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από τις πωλήσεις καυσίμων και στην περαιτέρω βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας.

Στη λιανική Εμπορία, η συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου στο εξωτερικό, η ηλεκτροκίνηση και η διαρκής αναβάθμιση των πρατηρίων μας που αποτελούν το σημείο επαφής με τον τελικό καταναλωτή, αποτελούν συνεχή προτεραιότητα.

Στον τομέα των ΑΠΕ, η HELLENiQ Renewables κατά τη διάρκεια του 2023 επιτάχυνε σημαντικά τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, ώστε σταδιακά να κατακτήσει ηγετική θέση τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση σειράς συμφωνιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, στο τέλος του 2023 διέθετε εγκατεστημένη ισχύ 356 MW και έργα σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης ή σε κατασκευή συνολικής ισχύος 0,7 GW.

Την ίδια στιγμή, το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη ανέρχεται σε 4,3 GW, ενώ πρόθεση είναι η δραστηριοποίηση και σε άλλες αγορές. Η μέχρι τώρα πορεία δίνει ένα πρώτο σημείο αναφοράς για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί, για λειτουργία πάρκων ισχύος τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2025 και ανάπτυξη και λειτουργία έργων άνω των 2 GW μέχρι το 2030.

Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, ολοκληρώθηκε η απόκτηση τρισδιάστατων γεωφυσικών καταγραφών σε 3 θαλάσσιες περιοχές («Ιόνιο», «Block 2», «Block 10»), καθώς και δισδιάστατων καταγραφών σε 2 θαλάσσιες περιοχές στην Κρήτη, με την επεξεργασία των δεδομένων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη δε Κρήτη, τρισδιάστατες γεωφυσικές καταγραφές υλοποιούνται στην περιοχή και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω αξιολόγηση και τη λήψη τελικών αποφάσεων για τα επόμενα βήματα.

Η υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού συνεχίζεται, με τη μέχρι τώρα επένδυση να ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ και με ετήσιο όφελος 44 εκατ. ευρώ για το 2023, το οποίο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ το 2025, καθιστώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια από τις πιο αποδοτικές επενδύσεις, αλλά και τις πιο ουσιαστικές στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας.