Γέφυρα: Αποεπενδύει η ΑΒΑΞ - Αυξάνει τη συμμετοχή της η Άκτωρ

Γέφυρα: Αποεπενδύει η ΑΒΑΞ - Αυξάνει τη συμμετοχή της η Άκτωρ

Τη μεταβίβαση ποσοστού 20,53% στην Γέφυρα Α.Ε. και 21,55% στη Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε. προς τους υπόλοιπους μετόχους των εν λόγω εταιρειών (Vinci Concessions SAS και Ακτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε.), κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στις εν λόγω εταιρείες, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €60 εκατομμυρίων, ανακοίνωσε η ΑΒΑΞ.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική αποεπένδυσης από συγκεκριμένες ώριμες συμμετοχές του Ομίλου με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι εντός του 2022 η εταιρεία έχει ήδη εισπράξει μέρισμα της τάξης των €4,2 εκατομμυρίων συνολικά από τις δύο μεταβιβασθείσες συμμετοχές.

Στο πλαίσιο της αποεπένδυσης της ΑΒΑΞ, η Ελλάκτωρ ενημερώνει ότι υπεγράφη μεταξύ της θυγατρικής της Άκτωρ Παραχωρήσεις και της ΑΒΑΞ Α.Ε., συμφωνία για την αγορά μετοχών των εταιρειών Γέφυρα Α.Ε. και Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε.

Οι μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστά 5,69% και 6,35% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών αντιστοίχως.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή ολοκληρώθηκε σήμερα με συνολικό αντάλλαγμα ύψους €16,6 εκατ.

Η συμμετοχή της Άκτωρ Παραχωρήσεις στη Γέφυρα Α.Ε. και Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε 27,71% και 29,48% αντίστοιχα.