Viohalco: Ξεπέρασε τα 4,4 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2018

Viohalco: Ξεπέρασε τα 4,4 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2018

Ξεπέρασε τα 4,4 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου Viohalco το 2018, που ήταν ένα έτος ανάπτυξης και βελτιωμένης κερδοφορίας στους βασικούς κλάδους μετάλλων, με συνεχείς επενδύσεις των εταιρειών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τάσεις των αγορών των προϊόντων τους. Παράλληλα, διατηρήθηκε στο ακέραιο η δυναμική στην κερδοφορία.

Θυμίζουμε ότι χθες ανακοίνωσαν πολύ καλά αποτελέσματα οι δύο μεγάλες θυγατρικές του ομίλου, οι ElvalHalcor και η Cenergy Holdings, ενώ αμφότερες έχουν ισχυρό ανεκτέλεστο έργων για το 2019. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2018 έφτασε στα 4,406 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 18% έναντι 3,721 δισ. ευρώ το 2017, επίδοση που ήρθε ως αποτέλεσμα της αύξησης των όγκων πωλήσεων σε όλους τους βασικούς κλάδους.

Το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση σε 332 εκατ. ευρώ το 2018 (2017: 303 εκ. ευρώ), κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων στους κλάδους αλουμινίου και σωλήνων χάλυβα.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε 102,5 εκ. ευρώ (2017: 110,4 εκ. ευρώ), λόγω των μειώσεων του πιστωτικού περιθωρίου που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες της Viohalco καθ'' όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για το έτος ανήλθαν σε 95,6 εκατ.  ευρώ έναντι 56,8 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 85,8 εκ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από το 2017 (83,8 εκ. ευρώ) παρά τη σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρου, λόγω της αναγνώρισης αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε σχέση με φορολογικές ζημιές εις νέον και λόγω των κανόνων περί υποκεφαλαιοδότησης το 2017.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος ανήλθαν σε 196 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε αύξηση 4% των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Οι αποσβέσεις της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 136 εκ. ευρώ.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με το 2017, κυρίως λόγω της αύξησης στις ποσότητες παραγωγής και πωλήσεων, γεγονός που επηρέασε όλα τα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης (αποθέματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις).

Ο καθαρός δανεισμός των εταιρειών της Viohalco αυξήθηκε σε 1,636 δισ. ευρώ (2017: 1,528 δισ. ευρώ) για να υποστηρίξει την ανάπτυξη που επιτεύχθηκε εντός του 2018. Ο συνολικός δανεισμός αποτελείται κατά 50% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 50% από βραχυπρόθεσμα

Κατά τη διάρκεια του έτους σημειώθηκε μεταφορά δανείων από βραχυπρόθεσμα σε μακροπρόθεσμα, ως απόρροια των ενεργειών αναδιάρθρωσης χρέους που ολοκληρώθηκαν για ορισμένες θυγατρικές της Viohalco.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το 2018, η Viohalco συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία, επιτυγχάνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας, με όλους τους βασικούς κλάδους μετάλλων να καταγράφουν βελτιωμένα αποτελέσματα.

Στην αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 16% στον κλάδο αλουμινίου συνέτειναν οι θετικές τάσεις της αγοράς και το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα. Παράλληλα, ξεκίνησε η εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος αξίας 150 εκ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και της αποδοτικότητας του εργοστασίου της Ελβάλ (τομέας έλασης αλουμινίου στην Ελλάδα). Η επένδυση αυτή θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της θέσης της Εταιρίας σε αναπτυσσόμενες τελικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 13% για το έτος, ενισχυμένος από την αύξηση των όγκων πωλήσεων. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού, οι επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις επέτρεψαν την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, παρέχοντας κατ'' αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στις εταιρίες να διαφοροποιήσουν ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους.

Ο κλάδος χάλυβα αξιοποίησε τις πρόσφατες επενδύσεις του και το 2018 πέτυχε αύξηση 20% του κύκλου εργασιών, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων όγκων πωλήσεων, της καλύτερης αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργοστασίων και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης νέων προϊόντων. Οι δασμοί των ΗΠΑ στον χάλυβα επηρέασαν τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης στην Τουρκία, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ενώ η αύξηση των τιμών σε βασικά υλικά παραγωγής επέφερε περαιτέρω πιέσεις το 2018.

Το 2018, ήταν ένα θετικό έτος για τον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 59% του κύκλου εργασιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα με την εκτέλεση μεγάλων χερσαίων έργων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, εκτελέστηκαν με επιτυχία αρκετά υποθαλάσσια έργα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου έργου που αφορά σε υποθαλάσσιο αγωγό μεγάλου βάθους.

Στον κλάδο των καλωδίων, το 2018 παρατηρήθηκε αύξηση ροής νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν σημαντικές υφιστάμενες αναθέσεις. Παρά τη χαμηλότερη από το αναμενόμενο αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο της Fulgor, ο κλάδος καλωδίων πέτυχε υψηλότερους όγκους πωλήσεων και βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων. Ως αποτέλεσμα, καταγράφηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 16% για το έτος, στην οποία συνετέλεσε η βελτιωμένη απόδοση στις βασικές υφιστάμενες αγορές και η περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές.

Όσον αφορά στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, το εμπορικό κέντρο River West|IKEA και το Εμπορικό Πάρκο Mare West στον τομέα του λιανικού εμπορίου, καθώς και το ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens και το κτίριο επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων K29 στον τομέα των τουριστικών ακινήτων συνέχισαν να καταγράφουν υψηλές επιδόσεις, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε συνεχής πρόοδος στα ακίνητα που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.

Οι εταιρίες της Viohalco - οι οποίες βρίσκονται στην κατάλληλη θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά - θα παραμείνουν επικεντρωμένες στην ενίσχυση της θέσης τους στις αγορές τους, μέσω των υπό εκτέλεση επενδυτικών προγραμμάτων, των τεχνολογικών καινοτομιών και των συνεχών βελτιώσεων της λειτουργικής αποδοτικότητάς τους.