Υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας στον ΟΤΕ

Υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας στον ΟΤΕ

Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΟΜΕ-ΟΤΕ και της Διοίκησης του Ομίλου, υπεγράφη η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα με τη νέα συλλογική σύμβαση ο εισαγωγικός μισθός του νέου εργαζόμενου (πρόσληψη από 01/01/2015) διαμορφώνεται στα 793€ για το 2019, με την αύξηση κατά 2% το 2018 και επιπλέον 3% το 2019.

Για τους παλιούς εργαζόμενους η νέα ΕΣΣΕ, μεταξύ άλλων, προβλέπει για την επόμενη διετία τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς η εταιρεία δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους, μειωμένο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας 35 ωρών, αύξηση 1% του μισθού από 1.1.2018 σε σχέση με το επίπεδο που είχε διαμορφωθεί την 30.12.2017, και επιπλέον αύξηση 0,5% από 1.1.2019, ενώ εναρμονίζονται τα εκτός έδρας για παλιούς και νέους καθώς και οι άδειες ασθενείας.

Τέλος, συμφωνήθηκε ο εξορθολογισμός μια σειράς επιδομάτων και παροχών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του εκσυγχρονισμού της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται κλιμακωτή προσαρμογή της αποζημίωσης αποχώρησης από την εταιρεία στα δεδομένα της αγοράς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η νέα σύμβαση «αποτελεί επένδυση του Ομίλου ΟΤΕ στη νέα γενιά».

Ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε: «Στο δύσκολο περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε, πρωταρχικός μας στόχος είναι η θωράκιση της εταιρείας μας για να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί και στην νέα ψηφιακή εποχή. Η νέα συμφωνία που υπογράψαμε με τους εργαζομένους της ΟΤΕ Α.Ε., μία από τις λίγες αντίστοιχες συμφωνίες στη χώρα, καθιστά αυτόν τον στόχο εφικτό, καθώς μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε μια υγιής εταιρεία που μπορεί να επενδύει στην τεχνολογία, που προσφέρει ασφάλεια στους ανθρώπους της και δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στην νέα γενιά. Με συνοδοιπόρους τους ανθρώπους μας, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.»