7ος χρόνος, ημέρα 2060η
Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

UniCredit: Κέρδη άνω του αναμενόμενου στο πρώτο τρίμηνο

UniCredit: Κέρδη άνω του αναμενόμενου στο πρώτο τρίμηνο
Antonio Calanni / AP

Η UniCredit ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών στο πρώτο τρίμηνο, καθώς οι ισχυρές επενδυτικές δραστηριότητες και οι αποδεσμεύσεις αποθεματικών για επισφαλή δάνεια αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα από τόκους.

Συγκεκριμένα, η ιταλική τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 887 εκατ. ευρώ συγκριτικά με ζημιές 2,71 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ξεπερνώντας έτσι με ευκολία τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 413 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν 7,1% στα 4,69 δισ. ευρώ, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν να διαμορφωθούν στα 4,28 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες εκτοξεύθηκαν 269% στα 639 εκατ. ευρώ από τα 173 εκατ. ευρώ. Αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση, κατά 4,3%, των προμηθειών αντιστάθμισε την πτώση, κατά 13%, των καθαρών εσόδων τόκων.

Τα αποθεματικά για κόκκινα δάνεια συρρικνώθηκαν κατά σχεδόν 87%, περισσότερο από όσο ανέμεναν οι αναλυτές.

Για το σύνολο του έτους, η τράπεζα διατήρησε τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά κέρδη, κόστη στα επίπεδα του 2019, και έσοδα 17,1 δισ. ευρώ.