7ος χρόνος, ημέρα 2183η
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές του ελληνικού κλάδου αλουμινίου το 2018

Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές του ελληνικού κλάδου αλουμινίου το 2018

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων του βωξίτη και της αλουμίνας, που είναι ιδιαίτερα γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας, ως:

  • Ο 1ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 1.906 εκατ. ευρώπερίπου αξία εξαγωγών, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων,  παρουσιάζοντας αύξηση πάνω από 10 % σε σχέση με το 2017, και  
  • Ο 2ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 773 εκατ. ευρώ  περίπου, μετά τον κλάδο των παρασκευασμένων  λαχανικών, σημειώνοντας αύξηση κατά 3% περίπου σε σχέση με το 2017.    

Ειδικότερα, οι πωλήσεις πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου το  2018 σημείωσαν αύξηση κατά 2% σε σχέση με το 2017, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 58% των πωλήσεων.

Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης το 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 8% σε σχέση με το 2017. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε μόλις το 17% των πωλήσεων σημειώνοντας  όμως αύξηση κατά 6% σε σχέση με το 2017, ενώ οι εξαγωγές απορρόφησαν το 83% των πωλήσεων, αυξανόμενες και αυτές κατά 8% περίπου.

Αναλυτικότερα για την πρώτη μεταποίηση:  

Οι πωλήσεις  προϊόντων έλασης τo 2018  παρουσίασαν αύξηση κατά 5%  περίπου. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 12%  των συνολικών πωλήσεων και σημείωσε μείωση κατά 2% περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξαγωγές, αποτελούν το 88% των πωλήσεων και αυξήθηκαν  κατά 6% περίπου σε σχέση με το 2017.

Οι εξαγωγές κατευθύνθηκαν κατά 50% στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης. Η κύρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα έλασης είναι η συσκευασία τόσο στην εγχώρια αγορά ( 65%) όσο και στις εξαγωγές με  περίπου 50%.

Ο κλάδος της διέλασης συνέχισε την ανάκαμψή του  και οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2018  σημείωσαν αύξηση κατά 16% περίπου σε σχέση με το 2017. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 28%  των συνολικών πωλήσεων και σημείωσε αύξηση, για 3η συνεχόμενη μετά το 2007, κατά 18% περίπου σε σχέση με το 2017.

Οι εξαγωγές τέλος που απορρόφησαν το 73% των πωλήσεων αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 15% περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξαγωγές κατευθύνθηκαν πάνω από το 60% στις απαιτητικές  αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

Η κύρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή τόσο στην εγχώρια αγορά (73%) όσο και στις εξαγωγές (30%) αξιοποιώντας τα  διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου των Ελληνικών εταιρειών.

Όπως φαίνεται και στα παρακάτω γράφημα οι εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου από 600 εκατ. ευρώ το 2009 τριπλασιάστηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ το 2018 με σταθερή αύξηση κάθε χρόνο.

Το άμεσο μέλλον (2019-2022) για τη βιομηχανία αλουμινίου διαφαίνεται  θετικό. Στην εγχώρια αγορά αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης στον  τομέα της οικοδομής λόγω των μεγάλων τουριστικών/οικιστικών έργων και του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον». 

Παράλληλα στις διεθνείς αγορές παρατηρείται μια συνεχώς αύξουσα ζήτηση αλουμινίου στη βιομηχανία ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών και σε μεγάλα οικιστικά έργα. Το αλουμίνιο  θεωρείται το σύγχρονο βιομηχανικό υλικό και η παγκόσμια ζήτηση θα διπλασιαστεί έως το 2050.

Για την ικανοποίηση  της αυξημένης ζήτησης  δρομολογούνται νέες επενδύσεις ύψους  μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Οι επενδύσεις αυτές   αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την εγκατάσταση νέων μονάδων  για παραγωγή προϊόντων αιχμής για τους κλάδους της α΄ύλης, της έλασης και διέλασης,  την έρευνα και ανάπτυξη διεθνώς πιστοποιημένων συστημάτων αλουμινίου για πόρτες/ παράθυρα, καθώς και υποδομές για την κυκλική οικονομία.