7ος χρόνος, ημέρα 2225η
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021

Τράπεζα Πειραιώς: Στο 3,875% έκλεισε το βιβλίο του ομολόγου - Πάνω από 850 εκατ. οι προσφορές

Τράπεζα Πειραιώς: Στο 3,875%  έκλεισε το βιβλίο του ομολόγου - Πάνω από 850 εκατ. οι προσφορές

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές «πράσινο» senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς με τελική τιμολόγηση στο 3,875%, ενώ οι προσφορές υπερέβησαν τα 850 εκατ. ευρώ υπερκαλύποντας την έκδοση, σύμφωνα με τους διαχειριστές της.

Η Τράπεζα Πειραιώς, που ανέθεσε τη διαχείριση του βιβλίου στις BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS, άντλησε 500 εκατ. ευρώ.

Ήταν το πρώτο «πράσινο» ομόλογο της τράπεζας. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αποτελέσουν πρόσθετη ρευστότητα στο πλαίσιο της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

To εξαετές senior preferred ομόλογο δεν θα έχει δυνατότητα ανάκλησης πριν από τα πέντε έτη.

Σημειώνεται ότι τα αποκαλούμενα «πράσινα» ομόλογα είναι χρεόγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον η το κλίμα και είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.

Οι απαιτήσεις MREL για την Τράπεζα Πειραιώς έχουν οριστεί στο 26,5% του σταθμισμένου για κινδύνους ενεργητικού και πρέπει να καλυφθούν μέχρι το τέλος του 2025.