Τράπεζα Πειραιώς: Στα 270 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2019

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 270 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2019

Στα 270 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη για την Τράπεζα Πειραιώς το 2019 έναντι 185 εκατ. το 2018 σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται ότι το 4ο 3μηνο 2019 τα έσοδα περιλαμβάνουν €351 εκατ. προ φόρων κέρδη από τη μεταφορά της εσωτερικής διαχείρισης ΜΕΑ στην Intrum Ελλάς.

Παράλληλα,  οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα ανήλθαν στα €47,1 δισ. στο τέλος του 2019, +6% ετησίως. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €2 δισ. ετησίως, με βελτίωση σε όλες τις πελατειακές κατηγορίες λιανικής. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας διαμορφώθηκε στο 117% το Δεκέμβριο 2019 και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 79% αντίστοιχα. 

Την ικανοποίησή του για τις επιδόσεις της Τράπεζας εξέφρασε ο πρόεδρος του ΔΣ  Γιώργος Χαντζηνικολάου σε δήλωσή του εστιάζοντας ωστόσο στις νέες οικονομικές συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού.

«Αναγνωρίζουμε ότι η τρέχουσα περίοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την οικονομία συνολικά. Συνεπακόλουθα, λάβαμε εγκαίρως μέτρα για τη διευκόλυνση τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τις αρχές, τους θεσμούς, τους οργανισμούς και τους εταίρους μας, αλλά και σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας, με στόχο τη μείωση  των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου σημείωσε πως «η τράπεζα συνεργάζεται στενά με της ελληνικές αρχές, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Αξιολογούμε την κατάσταση και παρόλο που είναι δύσκολο να έχουμε αυτή τη στιγμή μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των συνεπειών, διεξάγουμε επιμελή ανάλυση του χαρτοφυλακίου μας και όλων των πελατειακών μας σχέσεων. Ταυτόχρονα, η υγεία των ανθρώπων μας και των πελατών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα δήλωσε ότι οσον αφορά στην κερδοφορία, καταγράψαμε καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους €270 εκατ., επικουρούμενα από τα ανθεκτικά έσοδα και τη βελτίωση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας.

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε το σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας & Λειτουργική Επίπτωση Λόγω COVID-19

Συγκεκριμένα:

Η Τράπεζα Πειραιώς, λειτουργώντας με υπευθυνότητα σύμφωνα με την ατζέντα εταιρικής υπευθυνότητας (ESG), συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς κα στην άμβλυνση των επιπτώσεών του. Από την πρώτη στιγμή και σε προληπτική βάση, η Τράπεζα βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις οδηγίες της Πολιτείας, τηρώντας πιστά και με συνέπεια τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) με στόχο τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των πελατών, των εργαζομένων και των συνεργατών της συνολικά, καθώς και τη σταθερότητα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Παράλληλα, η Τράπεζα προχώρησε σε δωρεά υγειονομικού εξοπλισμού πρώτης ανάγκης στην ελληνική Πολιτεία.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει υιοθετήσει έως τώρα τις ακόλουθες δράσεις:

για τους πελάτες:

προτρέπει τους πελάτες να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίκτυα της Τράπεζας (winbank, mobile banking, phone banking), μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια οι συναλλαγές τους,, όλο το 24ωρο

ενισχύει το cyber security για τη διασφάλιση των συναλλαγών των πελατών της

προσφέρει στοχευμένες λύσεις στους πελάτες που πλήττονται, άμεσα ή έμμεσα από την εξάπλωση του COVID-19, και βρίσκεται στο πλευρό τους με όλο το δυναμικό και τα εργαλεία που διαθέτει

υλοποιεί, σε συνεργασία με την Intrum Hellas, εξειδικευμένα σχέδια προκειμένου για τη στήριξη και τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα

προετοιμάζει λύσεις για τα δάνεια σε συντονισμό με τους εποπτικούς φορείς και τις ελληνικές αρχές, μέσω προγραμμάτων αναστολής πληρωμών ή εγγυήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, όχι σε βάρος των πιστοδοτικών κριτηρίων

έχει υιοθετήσει πολιτική ελάχιστης αναμονής και συγχρωτισμού, με τον ρόλο meeter-greeter έξω από το κατάστημα

για τους εργαζομένους:

διασφάλισε, με έγκαιρη προετοιμασία, υγειονομικά προγράμματα, προγράμματα ασφάλειας για τους χώρους εργασίας και ευέλικτα προγράμματα εργασίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μαζική εργασία από το σπίτι

ενίσχυσε τα μέτρα προστασίας και διένειμε λεπτομερείς οδηγίες στους εργαζομένους, πραγματοποιώντας παράλληλα στοχευμένες ενέργειες, όπως προμήθεια σε μάσκες, προστατευτικά διαχωριστικά στα τάμεια κ.ά.

αναθεώρησε την πολιτική επαγγελματικών μετακινήσεων στο εξωτερικό και εσωτερικό από τον Φεβρουάριο 2020, αναβάλλοντας προγραμματισμένα ταξίδια

ενδυνάμωσε την εσωτερική ιατρική ομάδα

παρέχει 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη σε όλους τους εργαζομένους για πιθανές ιατρικές ερωτήσεις ή ψυχολογική υποστήριξη  

παρακολουθεί συνεχώς τα κρούσματα COVID-19 και την αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων σε διαγνωσμένες περιπτώσεις 

ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας για την είσοδο στα κτήρια της Τράπεζας και στα καταστήματα, προκειμένου για την αποτελεσματικότερη ιχνηλάτηση

παρέχει άδειες ειδικού σκοπού σε εργαζομένους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως ορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και σε γονείς μαθητών, στο πλαίσιο της διευκόλυνσής τους και της εφαρμογής των οδηγιών των ελληνικών αρχών

έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του εντατικότερου καθημερινού καθαρισμού με ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά στους χώρους εργασίας και τη συνεχή διανομή αντισηπτικού υγρού στις μονάδες και στα καταστήματα

για τους προμηθευτές:

εξασφάλισε ότι οι συνεργάτες συμμορφώνονται με τις πρακτικές επιχειρησιακής συνέχειας παρέχοντας σχετική ενημέρωση