7ος χρόνος, ημέρα 2225η
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021

Τρ. Πειραιώς: Πως θα διοχετεύσει 6 δισ. ευρώ το 2022 εστιάζοντας σε αειφορία και βιωσιμότητα

Τρ. Πειραιώς: Πως θα διοχετεύσει 6 δισ. ευρώ το 2022 εστιάζοντας σε αειφορία και βιωσιμότητα

Δάνεια 2,2 δισ, ευρώ έχει χορηγήσει συνολικά μέχρι σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος αποτελεί διαχρονικά στρατηγική επιλογή της τράπεζας και έχει ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές και υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία ευρύτερα.

Περίπου τα μισά από τα 5,7 δισ, ευρώ δανείων που υπολογίζει ότι θα χορηγήσει συνολικά φέτος η Τράπεζα Πειραιώς (είχε ήδη χορηγήσει 4,6 δισ, ευρώ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου), κατευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένας από τους κλάδους που επωφελούνται από τις χρηματοδοτήσεις αυτές είναι ο τουρισμός (μαζί με τα logistics, το εμπόριο, τη μεταποίηση και τον πρωτογενή τομέα παραγωγής).

Ο τουριστικός κλάδος απέδωσε εξαιρετικά φέτος και η βραχυχρόνια προοπτική του είναι πλέον πολύ ισχυρή εκτιμά η Τράπεζα Πειραιώς. Ωστόσο, πίσω το 2020 ο κλάδος επλήγη σοβαρά από την πανδημία, ενδεχομένως σοβαρότερα από άλλους κλάδους και επιχειρήσεις με δανεισμό έλαβαν διευκολύνσεις και μορατόρια για την περίοδο 2020-2021. Συγκεκριμένα, οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις που είχαν δάνεια στην Τράπεζα Πειραιώς και επλήγησαν από την πανδημία έλαβαν μορατόρια και διευκολύνσεις.

Τα παραπάνω προκύπτουν μεταξύ άλλων από όσα είπε ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς κ. Θάνος Βλαχόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη συνέντευξη τύπου στην οποία παρουσιάστηκε το 5ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας που διοργανώνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι εκ των υποστηρικτών του Διεθνούς Φόρουμ στο οποίο λαμβάνουν μέρος σημαντικά στελέχη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Τα νέα δάνεια

Για το 2022 η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει σε χρηματοδοτήσεις κυρίως σε τομείς και επενδύσεις που υπηρετούν τη βιωσιμότητα και θα διοχετεύσει πόρους της τάξης των 6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Βλαχόπουλος, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που προχώρησε σε χρηματοδοτήσεις με κριτήρια βιωσιμότητας (sustainability linked loans) και από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι σήμερα έχει συνάψει 14 συμβάσεις, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης περίπου τα 210 εκ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένεται να υπογράψει πέντε επιπλέον δανειακές συμβάσεις αυτής της κατηγορίας.

Επίσης, η Τράπεζα παρέχει χρηματοδοτικά προγράμματα, σε συνεργασία με Αναπτυξιακούς Φορείς (ΤΕΠΙΧ, Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΕGGF & Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων PF4EE) και εντός του 2021, σχεδίασε και παρέχει ένα νέο προϊόν, το Tourism Sunrise, για να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου κατά την επανεκκίνησή του μετά την πανδημία.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και κατευθύνσεις για χρηματοδότηση

Στο μεταξύ το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αποτελεί ένα πρόσθετο σημαντικό εργαλείο μέσω του οποίου ο τουριστικός κλάδος θα μπορούσε να βρει λύση για τις απαιτούμενες επενδύσεις που θα χρειαστούν ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις στην μετά Covid εποχή, ο κ. Βλαχόπουλος υπέδειξε περιπτώσεις χρηματοδότησης όπως για παράδειγμα:

• Απόκτηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης

• Μείωση ενεργειακού κόστους

• Διαχείριση υδάτινων πόρων – ορθολογική διαχείριση νερού

• Διαχείριση αποβλήτων

• Απόκτηση ή ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων π.χ. Property management systems, Channels’ manager, Reputation management, ERP

και τέλος,

• Ευκαιρίες αύξησης του μεγέθους μέσω επεκτάσεων και εξαγορών.

Το σύνολο του ξενοδοχειακού κλάδου μπορεί, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, να αναβαθμίσει το προσφερόμενο προϊόν, να μεγιστοποιήσει την ωφέλεια τόσο για τους μετόχους, όσο και για την κοινωνία, πραγματοποιώντας πλήθος επενδύσεων, οι οποίες εντάσσονται στους πυλώνες του Ταμείου και απολαμβάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά μειωμένο μέσο κόστος χρηματοδότησης, είπε ο κύριος Βλαχόπουλος.

Γενικά, η «επόμενη ημέρα» περιλαμβάνει για τις επιχειρήσεις του τουρισμού νέες επενδύσεις στους τομείς της αποτελεσματικής και υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων, της ενέργειας και των αποβλήτων, της υιοθέτησης πρακτικών που προάγουν την αειφορία, της ψηφιακής μετάβασης καθώς και της υγιούς μεγέθυνσης, μέσω της απόκτησης και ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών μονάδων ή της αναβάθμισης και επέκτασης των υφιστάμενων, είπε ο ίδιος.

Καταλήγοντας ο κ. Βλαχόπουλος πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών, στις οποίες περιλαμβάνονται η αναβάθμιση και επέκταση των αεροδρομίων, των λιμένων και του οδικού δικτύου καθώς και μια σειρά έργων κοινής ωφέλειας, όπως η διαχείριση αποβλήτων, αναμένεται να βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα με τα ελληνικά νησιά και να ενισχύσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του τουρισμού.

Νίκος Κωτσικόπουλος