ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1994η
Σάββατο, 17 Απριλίου 2021

ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

Το μεγάλο ερωτηματικό των τραπεζικών δανείων που μπήκαν σε «καραντίνα» λόγω Covid

Το μεγάλο ερωτηματικό των τραπεζικών δανείων που μπήκαν σε «καραντίνα» λόγω Covid

Το 2021, έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς για τις τράπεζες. Οι ισολογισμοί του 2020, ήταν ικανοποιητικοί. Παρ’ όλο που η κερδοφορία τους στηρίχθηκε περισσότερο στα κέρδη από αγοραπωλησίες ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (ΟΕΔ) και σε άλλα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, το αποτέλεσμα μετράει. Έτσι δόθηκε στις τράπεζες η ευχέρεια να προβούν στις απαραίτητες προβλέψεις στα πλαίσια των τιτλοποιήσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παράλληλα τα αποτελέσματα του 2020 αποδεικνύουν ότι έχουν βελτιωθεί όλοι οι δείκτες που αφορούν το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και το ύψος της κάλυψης των επισφαλειών. Και αυτό είναι κάτι, που θα συνεχιστεί και μέσα στο 2021, με σκοπό ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) να πλησιάσει τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη.

Οι τιτλοποιήσεις που θα λάβουν χώρα μέσα στο 2021, θα υπερβούν τα 20 δισ. ευρώ, γεννώντας κάποιες πραγματικές απώλειες, που πιθανά να οδηγήσουν στην ανάγκη μικρών κεφαλαιακών ενισχύσεων. Έτσι μέσα στο 2021 εκτιμάται ότι ο δείκτης NPEs θα έχει υποχωρήσει στο 11%.  Σκοπός παραμένει, μέσα στο 2022 να έχει υποχωρήσει περαιτέρω στο 5%, ή και χαμηλότερα.

Επομένως, ο ορίζοντας δείχνει καθαρές τράπεζες με δυνατότητες πιστωτικής επέκτασης, που θα επιτρέψουν τόσο τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων, που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης της κυβέρνησης όσο και την αύξηση του ΑΕΠ.

Μέσα σε αυτό το θετικό περιβάλλον, ήρθαν οι εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF) και Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), να βάλουν ένα φρένο στις υψηλές προσδοκίες. Αμφότερες οι εκθέσεις εστιάζουν στα τραπεζικά δεδομένα που θα προκύψουν αμέσως μετά την πανδημία.

Η αύξηση του επίπεδα ιδιωτικού χρέους λόγω της πανδημίας, τόσο από την πλευρά των ιδιωτών δανειοληπτών όσο και των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον SSM, δεν είναι σίγουρο ότι θα εξομαλυνθεί με την επιστροφή στην οικονομική και επιχειρηματική κανονικότητα. Και αυτό διότι αρκετές επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα αργήσουν να επανέλθουν στο οικονομικό σημείο που βρισκόντουσαν το 2019, στη προ covid-19 περίοδο.

Ο SSM προβληματίζεται επίσης για την αυξημένη έκθεση των τραπεζών  στις ομολογιακές εκδόσεις κρατικού χρέους των χωρών της Ευρωζώνης, και για την πορεία των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

Το IMF από την πλευρά του εκτιμά ότι οι τράπεζες της Γερμανίας, της Ελλάδας, και της Ιταλίας είναι περισσότερο εκτεθειμένες στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, που βάλλονται από την πανδημία σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η έκθεση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις όπως είναι οι τουριστικές, οι κατασκευαστικές, η ψυχαγωγία, η εστίαση και άλλες, σε σχέση με το σύνολο των Tier-1 κεφαλαίων βρίσκεται στο 260, με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης να βρίσκεται στις 196 μονάδες βάσης. Καταγράφει δηλαδή μια απόκλιση της τάξης τους 32,6%.

Το συμπέρασμα και από τις δυο εκθέσεις, είναι ότι παρ’ όλο που δεν θα είναι απαραίτητο να προβούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, πιθανότατα θα οδηγηθούν σε εκδόσεις υβριδικών προϊόντων, που έχουν υψηλότερο κόστος.

Όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία που θα ακολουθήσουν τα δάνεια που βρίσκονται σε αναστολή. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Ρευστότητας του υπουργείου Οικονομικών, τα ποσοστά των δανείων σε αναστολή, τα οποία αναμένεται να «κοκκινίσουν» μετά τη λήξη των μορατορίων, κυμαίνονται από 10% έως 20%, ενώ ένα επιπλέον 20% με 30% των ήδη ρυθμισμένων δανείων θα χρειαστεί επαναρρύθμιση.

Από το σύνολο των δανείων ύψους 21 δισ. ευρώ που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής, οι διοικήσεις των τραπεζών αναμένουν να «κοκκινίσουν» δάνεια ύψους μικρότερου των 5 δισ. Οι εκτιμήσεις των τραπεζών είναι αισθητά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, που ανέμεναν ότι τα νέα κόκκινα δάνεια από την πανδημία θε κινηθούν ανάμεσα στα 8 με 10 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά η Εθνική Τράπεζα εκτιμά τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα 600 εκατ. ευρώ, η Eurobank στα 9 εκατ. ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank αναμένουν από 1,7 δισ. ευρώ

Το τέλος του Q1 για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι κοντά και σύντομα θα υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των δανείων σε αναστολή και των ήδη ρυθμισμένων δανείων, που θα σηματοδοτήσει τη επόμενη κίνηση των τραπεζικών μετοχών.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.