8ος χρόνος, ημέρα 2483η
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022

Το καλύτερο λαγωνικό της ύφεσης είναι ο δείκτης ΡΜΙ

Το καλύτερο λαγωνικό της ύφεσης είναι ο δείκτης ΡΜΙ
Shutterstock

Τα μάτια όλων των αναλυτών κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών επικεντρώνονται στις περιοδικές ανακοινώσεις των στοιχείων για το ΡΜΙ στις ΗΠΑ, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, αλλά και στην Ευρωζώνη σαν σύνολο. Τι είναι όμως ο δείκτης ΡΜΙ; Και γιατί συγκεντρώνει τόσο ενδιαφέρον από την πλευρά όσων ασχολούνται με τις αγορές; Είναι ένας ακόμα χρηματιστηριακός δείκτης; Είναι ένας μακροοικονομικός δείκτης; Και γιατί επηρεάζει τις αγορές; Ο ΡΜΙ γνωστός και ως Purchasing Managers Index, είναι ένα δείκτης που καταγράφει τη βιομηχανική και μεταποιητική δραστηριότητα. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται από μεγάλες εταιρείες, που συμμετέχουν σε ένα συγκεκριμένο σταθερό δείγμα.

Οι τιμές του δείκτη ΡΜΙ κυμαίνονται ανάμεσα στο 0 και στο 100, με την τιμή των 50 μονάδων να υποδεικνύει το σημείο μηδενικής μεταβολής των επιχειρησιακών συνθηκών σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Αν βρίσκεται υψηλότερα από το 50, τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει βελτίωση ή ανάπτυξη, ενώ όταν ο δείκτης υποχωρεί κάτω από το 50, τότε καταγράφεται επιδείνωση ή μείωση της. Ο ΡΜΙ, μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ότι είναι ένα πρόδρομος δείκτης, αφού η κίνηση του προηγείται της καταγραφής των κινήσεων του ΑΕΠ.

Ο δείκτης PMI παρέχει εκ των προτέρων ενδείξεις για το τι ακριβώς συμβαίνει στην οικονομία του ιδιωτικού τομέα, εξετάζοντας διάφορες μεταβλητές. Ο κύριος δείκτης PMI υπολογίζεται για έρευνες του μεταποιητικού τομέα και για ολόκληρη την οικονομία. Είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των δεικτών των νέων παραγγελιών (30%), της παραγωγής (25%), της απασχόλησης (20%), του χρόνου παράδοσης προμηθειών (15%) και των αποθεμάτων προμηθειών (10%). Ο δείκτης PMI έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια συνοπτική εικόνα των βασικών επιχειρηματικών συνθηκών.

Οπότε είναι απολύτως δικαιολογημένο το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτική κοινότητας, προς τις περιοδικές εκθέσεις του PMI όλων των μεγάλων και σημαντικών οικονομιών του πλανήτη, αφού η πορεία του δείκτη ανιχνεύει το ενδεχόμενο ύφεσης.

Στο ακόλουθο γράφημα βλέπουμε την πορεία του βιομηχανικού ΡΜΙ των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Στο ακόλουθο γράφημα βλέπουμε την πορεία του βιομηχανικού ΡΜΙ των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, όπου είναι φανερή η κατάρρευση του ΡΜΙ σε τιμές κάτω από το 40 κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου - Μαΐου 2020, που ακολουθήθηκε από την εκρηκτική άνοδο του 2021, με τον ΡΜΙ να ξεπερνάει το 60.

Στο ακόλουθο γράφημα βλέπουμε την πορεία του βιομηχανικού ΡΜΙ των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκάμηνου. Ο ΡΜΙ εξακολουθεί να κινείται πάνω από τη ζώνη του 50, ωστόσο καταγράφει αποκλιμάκωση των θετικών ρυθμών ανάπτυξης.

Στο ακόλουθο γράφημα καταγράφονται οι τιμές του ΡΜΙ των ΗΠΑ, από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι σήμερα, καθώς και οι εκτιμήσεις την πορεία του βιομηχανικού ΡΜΙ κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκάμηνου.

Τα περισσότερα αρνητικά μηνύματα έρχονται από το γράφημα του βιομηχανικό ΡΜΙ της Γερμανίας, ο οποίος μέσα σε ένα δωδεκάμηνο βρέθηκε από το 66 στο 52, με υπαρκτούς τους φόβους να υποχωρήσει σύντομα κάτω από το 50, ειδικά μετά από την αναμενόμενη περαιτέρω άνοδο των ενεργειακών τιμών. Η υποχώρηση αυτή οφείλεται όχι μόνο στην πτώση στον εξαγωγών αλλά και στη θεαματική πτώση της εσωτερικής ζήτησης, λόγω των υψηλών τιμών.

Με εξαίρεση κάποιες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας παρατηρείται παγκοσμίως μια επιδείνωση των δεικτών ΡΜΙ. Ειδικότερα στις χώρες της Ευρωζώνης, η έντονη ζήτηση που είχε εκδηλωθεί, αμέσως μετά από την «κλειστή» περίοδο της πανδημίας, έδωσε τη θέση της σε μια ισχυρή υποχώρηση της επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Η συνεχής διολίσθηση του ΡΜΙ, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο ύφεσης.