Το 2033 η επιστροφή στις επενδύσεις του 2008

Το 2033 η επιστροφή στις επενδύσεις του 2008

Τεράστιο επενδυτικό κενό, υπερφορολόγηση, μη βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική, ανησυχητική επέκταση των μορφών μερικής και εκ περιτροπής εργασίας καθώς και σημαντικές μειώσεις μισθών διαπιστώνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στην Ενδιάμεση Έκθεσή του για το 2017, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι έμμεσοι φόροι αντιπροσώπευαν το 54,4% των καθαρών εσόδων του κράτους έναντι 50,7% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα ο βασικός συντελεστής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ο τέταρτος υψηλότερος μεταξύ των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), μολονότι η χώρα μας κατέχει τη 17η θέση αναφορικά με τις εισπράξεις ΦΠΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ», σημειώνει χαρακτηριστικά η έκθεση, αναφορικά με τους φόρους.

Τονίζει, επίσης, σχολιάζοντας τη δημοσιονομική πολιτική, ότι «η κατάσταση αυτή είναι μη βιώσιμη και δεν δημιουργεί συνθήκες διατηρήσιμης αναβάθμισης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας». 

Όσον αφορά στις επενδύσεις, η ΙΝΕ-ΓΣΕΕ τονίζει ότι έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο κατά 63% χαμηλότερο από αυτό του α' τριμήνου του 2008, κάνοντας εμφανές το τεράστιο επενδυτικό κενό στο οποίο έχει περιέλθει η οικονομία. Για να γίνει αντιληπτό το επενδυτικό σοκ που έχει ανάγκη η χώρα, υπολογίζεται ότι –με βάση τον μέσο ρυθμό αύξησης των επενδύσεών του 2016– ο όγκος των επενδύσεών θα φτάσει στο επίπεδο του α' τριμήνου του 2008 το α' τρίμηνο του 2033.

Μείωση της ανεργίας, αλλά...

Όσον αφορά την απασχόληση, παρά τη μείωση των ανέργων κατά 263,5 χιλιάδες και την αύξηση της απασχόλησης κατά 252,3 χιλιάδες την περίοδο 2014-2017, εντοπίζονται ανησυχητικά φαινόμενα. Τέτοια είναι ο βαθμός απασχόλησης του εργατικού δυναμικού που παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός (52%), καθώς και το γεγονός ότι στο β' τρίμηνο του 2017 το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας κυμαινόταν στο 28,7% έναντι 30,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για το α' επτάμηνο (Ιανουάριος-Ιούλιος) του 2017, η πλειονότητα των νέων προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα αφορά θέσεις μερικής (47,86%) και εκ περιτροπής (13,81%) εργασίας. «Η σημαντική αυτή ενίσχυση της επισφαλούς απασχόλησης επηρεάζει τη μεταβολή των μισθών, αφού, όπως δείχνουν τα στοιχεία απασχόλησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για τον Νοέμβριο του 2016, ο μέσος μισθός των απασχολουμένων με μερική απασχόληση ήταν 397,67 ευρώ».

Μάλιστα, το 34,7% των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση και το 42,13% των εργαζομένων με μερική απασχόληση λαμβάνουν μισθό χαμηλότερο του κατώτατου. Επίσης, όλοι οι κλάδοι εμφανίζουν μειώσεις στους μισθούς οι οποίες κατά μέσο όρο φτάνουν στο 18,1% - με τον μέσο μισθό στη μεταποίηση να έχει μειωθεί κατά 17,8%, στις κατασκευές κατά 19,8% και στο εμπόριο κατά 19,9%. 

Η διάρθρωση της οικονομίας

Όσον αφορά στην παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας την περίοδο 2009-2016, ο αγροτικός τομέας αναβαθμίζεται, καθώς η συμβολή του αυξάνεται κατά 28,2%. Η βιομηχανία υποβαθμίζεται κατά 7,9% και το προϊόν της το 2016 αντιστοιχεί πλέον στο 15,8% της συνολικής παραγωγής, απέχοντας σημαντικά από τον στρατηγικό στόχο του 20% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες-μέλη της ως το 2020.

«Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην υψηλή συρρίκνωση του τομέα των κατασκευών, του οποίου η συμβολή περιορίστηκε από 5,0% σε 2,4% (μεταβολή 52%)», σημειώνει η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Επίσης, η συμβολή του τομέα των υπηρεσιών στο συνολικό παραγόμενο προϊόν διατηρείται στο αξιοσημείωτα υψηλό  ποσοστό του 80%, εμφανίζοντας κατά την περίοδο 2009-2016 οριακή αύξηση της τάξης του 0,59%.

Τέλος, όσον αφορά την κατανομή των επενδύσεων, παρατηρούμε ότι σημειώνεται μικρή υποχώρησή τους στον τομέα των υπηρεσιών (από 77,7% σε 75,6%) σε όφελος του πρωτογενούς (αυξάνεται από 6,4% σε 7%) και του δευτερογενούς τομέα (αυξάνεται από 15,9% σε 17,3%).

Δείτε εδώ αναλυτικά την έκθεση.