ΓΔ: 815,10 -1,93 (-0,24 %)

Τζίρος: 78,64 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1949η
Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021

ΓΔ: 815,10 -1,93 (-0,24 %)

Τζίρος: 78,64 εκατ. €   RT

Τι περιμένουν από την Fed οι επενδυτές

Τι περιμένουν από την Fed οι επενδυτές

Τα μάτια των επενδυτών είναι στραμμένα στις βραδινές (ώρα Ελλάδος) ανακοινώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη νομισματική της πολιτική.

Το πιθανότερο σενάριο είναι εκείνη να δεσμευτεί για συνέχιση της χαλαρής προσέγγισης, αφενός κρατώντας σε χαμηλότατα επίπεδα τα επιτόκια αναφοράς, αφετέρου προσφέροντας... απλόχερα μεγάλες ποσότητες χρήματος μέσω των προγραμμάτων επαναγοράς τίτλων.

Υπενθυμίζουμε, δε, ότι «τρέχουν» παράλληλα και τα πακέτα στήριξης υπέρ της δημοσιονομικής χαλάρωσης, κάτι που εξομαλύνει περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις εντεύθεν.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το παραπάνω μίγμα ενισχύει την πεποίθηση ότι το κλίμα θα παραμείνει ως έχει για κάμποσους μήνες, καθώς ο μηχανισμός αυτός εξασφαλίζει κατά πρώτον τη βελτίωση (ή έστω τη μη χειροτέρευση) της αγοράς εργασίας, και κατά δεύτερον την ομαλότερη απορρόφηση της υπάρχουσας ρευστότητας από την εγχώρια οικονομία.

Τούτο συνεπικουρείται και από την πολλαπλασιαστική ισχύ στην κατανάλωση, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα, που ούτως ή άλλως κρίνεται ικανοποιητικό σε όρους πολιτικής οικονομίας, διαχέεται αποτελεσματικά.

Ακόμα παραπάνω, οι προβλέψεις για περίπου 5% ρυθμό μεγέθυνσης στο τρέχον έτος παραμένουν και μετά τη δεύτερη αναθεώρηση, κάτι που οδηγεί στη συλλογιστική ότι οι χρηματαγορές δεν έχουν λόγο να πισωγυρίσουν σημαντικά. Διότι πολύ απλά, με τους τίτλους σταθερού εισοδήματος σε μέτριες και χαμηλές αποδόσεις, αλλά και τον συστημικό κίνδυνο αρκετά μειωμένο, το κλίμα παραμένει θετικό.

Εξειδικεύοντας στην εγχώρια χρηματαγορά, και με δεδομένο αφενός την ειδική της ευαισθησία στους διεθνείς καταλύτες και αφετέρου την ενδογενή μεταβλητότητά της, είναι προφανές ότι μεσοπρόθεσμα υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανόδου.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τη συμπεριφορά των εισηγμένων τίτλων κατά την πρόσφατη ανοδική κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι μια τέτοια υγιής τάση από τη μία δεν αντιστρέφεται εύκολα και από την άλλη δικαιολογεί οποιαδήποτε διόρθωση.

Εξάλλου, η συνεχιζόμενη αναζήτηση ευκαιριών από μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια μοιραία καταλήγει και σε μικρότερες αγορές, όπως η δική μας, που μάλιστα οι εισηγμένες της (ή έστω κάποιες εξ αυτών) δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν σε εταιρική υγεία  από άλλες πολύ μεγαλύτερες.

Κρίσιμη μεταβλητή στην επιτυχημένη προσέγγιση είναι η επιλογή αυτών των μετοχών και η ποσοστιαία διάρθρωση της επενδεδυμένης περιουσίας. Και αξιολογώντας πρώτον την ίδια/ες εταιρία/ες και δεύτερον τον κλάδου της/τους, είμαστε σε θέση να αποκτήσουμε πλεονέκτημα σε μια αγορά που υπόσχεται κέρδη.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.