7ος χρόνος, ημέρα 2157η
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Τι φέρνει το deal εξαγοράς της NN Investment Partners από την Goldman Sachs

Τι φέρνει το deal εξαγοράς της NN Investment Partners από την Goldman Sachs
Φωτογραφία αρχείου
Shutterstock

«Η εξαγορά της NN Investment Partners (επενδυτικός βραχίονας της NN Group) οδηγεί σε νέα δεκαετή συμφωνία συνεργασίας της Goldman Sachs Asset Management και της NN Group, σύμφωνα με την οποία η νέα εταιρεία που θα προκύψει θα παρέχει υπηρεσίες asset management στην NN Group» δηλώνει στο Liberal Markets ο εκπρόσωπος του πολυεθνικού κολοσσού Maurice Piek, ο οποίος προσθέτει πως «η πώληση αυτή βελτιώνει το δείκτη φερεγγυότητας της εταιρείας».

Η εξαγορά της NNIP από την Goldman Sachs είναι η μεγαλύτερη εξαγορά που έχει κάνει η επενδυτική τα τελευταία χρόνια, από όταν ο David Solomon ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος. Το νέο deal είναι μέρος της στρατηγικής της Goldman Sachs να διαφοροποιήσει τον κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιό της και να αναπτύξει τον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το χαρτοφυλάκιο των δύο εταιρειών θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, καθώς θα δημιουργηθεί μια πλήρης σειρά προϊόντων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα μπορούν να προσφερθούν στους πελάτες και στο δίκτυο διανομής και των δύο εταιρειών.

Σημειώνεται πως η θέση που έχει χτίσει η NN ΙP είναι πολύ σημαντική και αναμένεται να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της Goldman Sachs στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αποτελεί στρατηγική επιλογή του αμερικάνικου επενδυτικού οίκου. Την ίδια στιγμή η NN IP αποκτά μια ευρύτερη πλατφόρμα για να επιταχύνει την ανάπτυξή της και να βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, συνδυάζοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Goldman Sachs.

Η συμφωνία εξαγοράς ύψους 1,7 δισ. ευρώ αναμένεται να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και να οριστικοποιηθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2022, ενώ αναμένεται να φέρει στη NN Group μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια, τα οποία θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τους μετόχους της.

Από τη μεριά της η Goldman Sachs διαχειρίζεται ήδη assets 2,3 τρις.δολαρίων και με αυτή την εξαγορά προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της επιπλέον 600 δις.δολάρια. Η συμφωνία εξαγοράς δημιουργεί τον μεγαλύτερο (μη εξαρτώμενο από ασφαλιστική εταιρεία) όμιλο asset management διεθνώς, με πάνω από 550 δις.δολάρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.