7ος χρόνος, ημέρα 2055η
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Τα ΕΛΤΑ αλλάζουν σελίδα με το τελευταίο «γενναίο» πακέτο εθελούσιας εξόδου

Τα ΕΛΤΑ αλλάζουν σελίδα με το τελευταίο «γενναίο» πακέτο εθελούσιας εξόδου

Η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης και της διοίκησης της εταιρείας. Το τοπίο που έχει διαμορφωθεί στην ταχυδρομική αγορά είναι πιο ανταγωνιστικό, απαιτητικό και σίγουρα πιο εξελιγμένο από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Η πανδημία του κορονοϊού άλλωστε επιτάχυνε διεθνώς τις ψηφιακές εξελίξεις, με τα ΕΛΤΑ να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα με απώτερο στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η συρρίκνωση του όγκου του συμβατικού έργου, αλλά και τα δεδομένα που έχουν προκύψει για την ίδια την εταιρεία δημιουργούν την ανάγκη εξορθολογισμού των δαπανών και σχεδιασμού της επόμενης μέρας σε στέρεες βάσεις. Η εταιρεία αλλάζει μοντέλο διανομής, το οποίο πλέον γίνεται αραιότερο, ακολουθώντας τις συστάσεις της ΕΕΕΤ και βεβαίως τις επιταγές της διεθνούς πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτά τα ΕΛΤΑ θα λειτουργούν με λιγότερο προσωπικό από τους προσεχείς κιόλας μήνες, ενώ στο οργανόγραμμα του οργανισμού «φιγουράρουν» εκτός από τη μείωση του προσωπικού, και η μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση του δικτύου, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Τα ΕΛΤΑ πλέον θα αρχίσουν να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και ρυθμούς… «εξωτερικού». Στη δύσκολη εξίσωση που περιγράφεται παραπάνω, θα πρέπει να προστεθούν και τα χρηματοοικονομικά περιθώρια των ΕΛΤΑ, τα οποία είναι στενά. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα χρειαστούν επιπλέον 80 εκατ.ευρώ για την υλοποίηση των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου, προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστικός και να αναπτύξει νέες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σε αυτό το κλίμα και με αυτούς τους στόχους, η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοίνωσε ένα «γενναίο» πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, για το μόνιμο προσωπικό των ΕΛΤΑ. Στόχος της διοίκησης σύμφωνα με πληροφορίες είναι η αποχώρηση 2.000 εργαζομένων, με όρους που έχουν πραγματοποιηθεί σε ανάλογες μεγάλες εθελούσιες πολυεθνικών εταιρειών.

Σημειώνεται πως οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν προβλέπεται άλλο πρόγραμμα εθελουσίας. Άλλωστε μετά και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 100 εκατ. ευρώ, δεν θα υπάρξει καμία άλλη χρηματοδότηση από το κράτος προς τα ΕΛΤΑ, τα οποία πλέον καλούνται να χαράξουν μια αυτόνομη πορεία στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των ταχυμεταφορών.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα εθελουσίας

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ φέρεται  γενναιόδωρα προς τους υπαλλήλους της, καθώς δίνει διπλάσια παροχή συγκριτικά με αυτήν που έχουν προσφέρει άλλες μεγάλες εταιρείες που ελέγχονται από το Δημόσιο. Σε μεγάλη εταιρεία υπό τον έλεγχο του κράτους, παρέχονταν εφάπαξ αποζημίωση ύψους 35 χιλ. ευρώ ανά συμμετέχοντα, ενώ στα ΕΛΤΑ, προβλέπεται διπλάσια παροχή ανά εργαζόμενο με μέσο ύψος αποζημίωσης που ξεπερνά τα 70 χιλ. ευρώ.

Το πρόγραμμα εθελουσία προβλέπει επίσης καταβολή μισθών έως και 4 ετών, που θα φτάνουν έως και τα 95 χιλ. ευρώ, με κριτήρια κοινωνικά που καλύπτουν ανήλικα τέκνα, τέκνα ΑΜΕΑ, καθώς και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στον υπολογισμό της αποζημίωσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιδόματα και αυτός γίνεται με βάση τους μισθούς του Δεκεμβρίου 2020, οι οποίοι μεσοσταθμικά είναι μεγαλύτεροι κατά 8% έναντι της νέας ΣΣΕ που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει προβλεψει τη διατήρηση των καλύψεων Ασφάλισης Ζωής και Πρόσθετης Υγειονομικής Περίθαλψης για δύο χρόνια, τόσο για τον εργαζόμενο, όσο και για τα εξαρτώμενα μέλη του.

Το «πακέτο» είναι γενναίο,τόσο που θα το ζήλευαν ακόμη και εργαζόμενοι που εντάχθηκαν σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. 

 Όμως η επιτυχία του προγράμματος εθελουσίας είναι κομβικής σημασίας για τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους και αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα της διοίκησης να ενταχθούν τουλάχιστον 2 χιλιάδες εργαζόμενοι, από τους συνολικά 4 χιλιάδες της εταιρείας.