Τα δύο σενάρια μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2021

Τα δύο σενάρια μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2021

Τη σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, από τον Ιανουάριο του 2021 και η οποία θα ολοκληρωθεί το 2023 προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης το οποίο αναμένεται να εξειδικευτεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.  Τα σενάρια που επεξεργάζονται είναι δύο και είναι σε συνάρτηση με τον δημοσιονομικό χώρο που θα προκύψει.  Σε κάθε περίπτωση οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν τα οφέλη από τον Ιανουάριο στις αποδοχές που θα λάβουν, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2022 κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. 

Τα σενάρια

1. Μείωση της εισφοράς κατά 30% για τα εισοδήματα που αποκτούν οι φορολογούμενοι από την 1η Ιανουαρίου 2021. Αυτό σημαίνει ότι μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 52,8 ευρώ ετησίως, ενώ μισθωτός με εισόδημα 30.000 όφελος 202,8 ευρώ. Επίσης, μισθωτός με εισόδημα 40.000 ευρώ από 1326 ευρώ που πληρώνει σήμερα θα πληρώνει το 2021 το ποσό των 928,2 ευρώ δηλαδή, όφελος 397,8 ευρώ., ενώ για κάποιον που έχει εισόδημα 50.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται στα 622,8 ευρώ. 

2. Η κυβέρνηση εξετάζει και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από 12.000 που ισχύει σήμερα. Ταυτόχρονα θα περιορισθούν όλοι οι συντελεστές της κλίμακας κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Εφόσον προκριθεί το συγκεκριμένο σενάριο τότε φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ θα έχουν ετήσιο όφελος έως και 276 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά τον χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ:

1. Του συνολικού ετήσιου εισοδήματος που δηλώνει ο φορολογούμενος από όλες τις πηγές.

2. Του τεκμαρτού εισοδήματός του, το οποίο προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (τις «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» των άρθρων 30-34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος). Ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης γίνεται με προοδευτική κλίμακα, στην οποία ισχύουν συντελεστές από 2,2% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 12.001 έως 20.000 ευρώ και φθάνουν το 10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και άνω ως εξής:

- 0% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ
- 2,2% για εισοδήματα 12.000 έως 20.000 ευρώ
- 5% για το τμήμα του εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ
- 6,5% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ
- 7,5% για το τμήμα του εισοδήματος από 40.001 έως 65.000 ευρώ
- 9% για εισοδήματα ως 65.001 έως 220.000 ευρώ
- 10% για εισοδήματα άνω των 220.000 ευρώ.