Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, 10:39

-A +A

Τα 18 μέτρα για την προσέλκυση επενδύσεων

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, 10:39
Τα 18 μέτρα για την προσέλκυση επενδύσεων
-A +A

Του Γιώργου Φιντικάκη

Με ένα πλέγμα δεκάδων μέτρων, που καταπολεμούν την γραφειοκρατία, αφαιρούν εμπόδια, διορθώνουν στρεβλώσεις, και γενικότερα καθιστούν πιο φιλικό το επιχειρηματικό περιβάλλον, επιχειρεί η κυβέρνηση να στείλει μήνυμα σε εγχώριους και ξένους επενδυτές ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στην πράξη, και όχι μόνο στα λόγια.

Ανάμεσα στα 88 άρθρα του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου που βρίσκεται από χθες το βράδυ σε διαβούλευση, περιλαμβάνονται η είσοδος ιδιωτών στον έλεγχο και την πιστοποίηση των επενδύσεων, η αύξηση συντελεστή δόμησης για στρατηγικές επενδύσεις, η ταχύτερη καταχώρηση μιας επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η απλούστευση των διαδικασιών για εγκατάσταση σε επιχειρηματικά πάρκα, μαζί με την δημιουργία Ψηφιακού Χάρτη με όλα τα γεωχωρικά δεδομένα, τη σύσταση μητρώου υποδομών, τη δημιουργία Παρατηρητηρίου καταπολέμησης της γραφειοκρατίας.

Μέσα από μια μια πλειάδα διατάξεων, επιχειρείται να σταλεί το μήνυμα ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στην χώρα αλλάζει, προσαρμόζεται σε αυτά των πιο καινοτόμων οικονομιών της Ευρώπης, προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι χιλιάδες κολλημένες στα "χαρτιά" επενδύσεις, να έρθουν νέες, και να ξεκολλήσει η Ελλάδα από την 7η θέση του δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στόχος είναι να κερδίσει προφανώς αξιοπιστία η Ελλάδα έναντι των αγορών, αλλά και των εταίρων. Τυχαίο δεν είναι ότι το νομοσχέδιο βγαίνει σε διαβούλευση λίγες ημέρες μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, την ίδια ημέρα όπου δόθηκε εντολή επιτάχυνσης για τις αποκρατικοποιήσεις, και ενώ σήμερα συνεδριάζει το Eurogroup, όπου οι εταίροι της Ελλάδας θα ενημερωθούν για την πρόθεση της κυβέρνησης να αποπληρώσει τα δάνεια του ΔΝΤ.

1. Αύξηση συντελεστή δόμησης για στρατηγικές επενδύσεις

Όσες από αυτές βρίσκονται στην 2η κατηγορία του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις, δηλαδή είτε δημιουργούν τουλάχιστον 100 νέες εργασίας, είτε είναι συνολικού προϋπολογισμού άνω των 40 εκατ ευρώ, θα δικαιούνται μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης από αυτόν που ισχύει στην περιοχή εγκατάστασης.

2. Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων από ιδιώτες

Καθιερώνεται η είσοδος στην ελεγκτική διαδικασία για την έγκριση επενδυτικών σχεδίων, ιδιωτών ελεγκτών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι έπειτα από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, χωρίς εξέταση του αιτήματος από την υπηρεσία, κατ'' επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του 50% υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

3. Πρόστιμα

Επιβάλλονται πρόστιμα από 10.000 έως 100.000 ευρώ στους παραπάνω ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή στις ελεγκτικές εταιρείες που παραβαίνουν τις διατάξεις ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου.

4. Συστήνεται Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης

Σε μια ευρεία ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αποτυπώνονται για κάθε οικόπεδο της χώρας οι όροι δόμησης και οι ενδεχόμενοι περιορισμοί, οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές, οι χρήσεις γης, το κατά πόσο αυτά τα ακίνητα βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε δάση, σε αιγιαλούς, προκειμένου ο κάθε επενδυτής να γνωρίζει εξαρχής, με το πάτημα ενός κουμπιού, τις δυνατότητες και τα πιθανά εμπόδια που θα συναντήσει, καθώς και τις άδειες που απαιτούνται.

Συγκεκριμένα στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα αποτυπώνονται όροι και περιορισμοί δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, γεωτεμάχια κτηματολογίου (μόνον εφόσον περιλαμβάνονται οι περιοχές όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί), δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφόσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί), καθώς και περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων.

Επίσης θα αποτυπώνονται ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα, ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών, όπως και αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί τόποι. Το ίδιο ισχύει για παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους, όπως και ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).

5. Ταχύτερη η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ

Ταχύτερες γίνονται οι διαδικασίες για καταχώρηση εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Δύο ημέρες από την παραλαβή μιας αίτησης ή από τότε που οι υπηρεσίες κοινοποιήσαν τις πράξεις τους, η αρμόδια υπηρεσία αφού θα έχει ελέγξει τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα, οφείλει να έχει προβεί στη σχετική καταχώρηση.

6. Μητρώο Υποδομών

Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών όπου θα καταχωρούνται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του Δημοσίου, και το οποίο θα λειτουργεί σε ψηφιακή βάση, ώστε να μην υπάρχει σαφής εικόνα για την πορεία των συντηρήσεων και σε ποιόν ανήκει η αρμοδιότητα των ελέγχων.

7. Επιχειρηματικά Πάρκα

Επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας, απλά θα υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης. Επίσης όσες εγκαθίστανται στα Επιχειρηματικά Πάρκα αποκτούν δικαίωμα επί του χώρου εγκατάστασής τους, είτε με τη μεταβίβαση σε αυτές από τον ιδιοκτήτη της κυριότητας οικοπέδων και οικοδομημάτων που βρίσκονται σε αυτά, είτε με τη σύσταση επ' αυτών άλλου εμπράγματου δικαιώματος είτε με την εκμίσθωση αυτών ή με άλλη ενοχική σχέση.

8. Επιχειρηματικά Πάρκα Μεγάλης Μονάδας

Σε περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν μεμονωμένες μεγάλες μονάδες, επιτρέπεται να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Τέτοιες μεγάλες μονάδες είναι όσες έχουν έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης.

9. Αδειοδότηση βιομηχανιών

Απλοποιείται η αδειοδότηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων καθώς δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές όπου καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας - βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται απλά και μόνο σε καθεστώς γνωστοποίησης.

10. Καθιέρωση προτύπων στις οικονομικές δραστηριότητες

Εκείνες οι οικονομικές δραστηριότητες που υπόκεινται τόσο σε καθεστώς γνωστοποίησης όσο και σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, μέρος ή το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας μπορεί να είναι και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων. Η πιστοποίηση με συγκεκριμένα πρότυπα θα πραγματοποιείται από ανεξάρτητους οργανισμούς.

11. Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας

Καθιερώνεται Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, ένα Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Αποστολή του θα είναι η μέτρηση και αποτύπωση  των διοικητικών βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, προς πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους. Στην λογική αυτή θα συντάσσει ετήσιες αναφορές για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους.

12. Τι ισχύει για επιχειρήσεις στη Βρετανία

Ειδικές διατάξεις προβλέπονται για επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες, έχουν ήδη αποσπάσει εργαζόμενους στο έδαφος της Ελλάδας έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ή πρόκειται να αποσπάσουν εργαζόμενους μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και έως 31.12.2020.    Γι αυτές εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των π.δ. 219/2000 και 101/2016.

13. Δημόσιες συμβάσεις

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει ότι αυτή έχει ως αντικείμενο τη μελέτη αλλά και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου εφόσον υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης, και έπειτα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

14. Επενδύσεις και αρχαιολογία

Εφόσον κατά την διάρκεια μιας επένδυσης βρεθούν αρχαία ευρήματα, η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών, χωρίς να πληγεί η επένδυση, και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων.

15. Τι ισχύει για τις Συμβάσεις Παραχώρησης

Επιτρέπεται η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, εφόσον έχουν συντελεσθεί απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 50%, έχει εκπονηθεί όπου απαιτείται, και υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του φυσικού αντικειμένου αυτής.

16. Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου

Μεταφέρεται στον υπ. Εξωτερικών, τον αρμόδιο για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, η αρμοδιότητα έκδοσης όλων των αποφάσεων ή κοινών αποφάσεων άλλων υπουργών σε σχέση με την Ελληνική Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου

17. Τι προβλέπεται για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Προβλέπεται η παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε κάθε πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί επιχείρηση ναυπηγείου επί των γεωτεμαχίων που αποτελούν το όλο συγκρότημα των ναυπηγείων. Ταυτόχρονα παραχωρείται στην επιχείρηση του ναυπηγείου η αποκλειστική χρήση του αναγκαίου θαλασσίου χώρου, έμπροσθεν της ζώνης αιγιαλού, για τη λειτουργία του. Κτίρια, εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές, που βρίσκονται στα γεωτεμάχια που αποτελούν το όλο συγκρότημα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, είτε σε ιδιόκτητη έκταση είτε σε δημόσια κτήματα παραχωρηθέντα κατ' αποκλειστική χρήση στα ναυπηγεία, εφόσον έχουν κατασκευαστεί μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2941/2001 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αφορούν αποκλειστικά σε στρατιωτικά έργα και εγκαταστάσεις και θεωρούνται νόμιμα ως έχουν.

18. Στο 50% το ποσοστό του Δημοσίου στην Αναπτυξιακή Τράπεζα

Το ποσοστό του Δημοσίου στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν επιτρέπεται να κατέλθει του πενήντα τοις εκατό (50%) και μιας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.

 

 

 

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα