7ος χρόνος, ημέρα 2057η
Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Σύναψη ομολογιακού δανείου έως 11,06 εκατ. ευρώ στην Κλουκίνας Λάππας

Σύναψη ομολογιακού δανείου έως 11,06 εκατ. ευρώ στην Κλουκίνας Λάππας

Την υπογραφή σύμβασης για τη σύναψη κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως 11.062.000 ευρώ με διαχειριστή πληρωμών και ομολογιούχο δανειστή την Alpha Bank ανακοίνωσε η εταιρεία Κλουκίνας Λάππας. 

Η διάρκεια του δανείου είναι οκταετής με περίοδο χάριτος ενός έτους και επιτόκιο 2,4% πλέον EURIBOR τριμήνου, και αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την Alpha Bank. H υπογραφή της σύναψης του ομολογιακού δανείου, έρχεται σε εκτέλεση της από 7.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 8.12.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.