Στους λογαριασμούς των δικαιούχων ο συμψηφισμός 25% από την έκπτωση ΦΠΑ

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων ο συμψηφισμός 25% από την έκπτωση ΦΠΑ

Την έκπτωση 25% στον ΦΠΑ που δικαιούνται οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι  επαγγελματίες  που πλήρωσαν  εμπρόθεσμα το σχετικό  φόρο «πίστωσε» σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για το 25% του ΦΠΑ (Μαρτίου ή πρώτου τριμήνου 2020 για διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία αντίστοιχα) τον οποίο επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι εξόφλησαν εξολοκλήρου και εμπρόθεσμα έως τις 30 Απριλίου.

Στον λογαριασμό τους στο taxisnet και συγκεκριμένα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση έχουν ήδη «περάσει» τα ποσά που έχει επωφεληθεί κάθε δικαιούχος και μπορούν να ζητήσουν συμψηφίσουν με φόρους ή δόσεις ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και να γίνει ο συμψηφισμός του 25% του ΦΠΑ με άλλες οφειλές θα πρέπει οι φορολογούμενοι να δηλώσουν μέσω e-mail στην αρμόδια Δ.Ο.Υ με ποιες υποχρεώσεις τους θέλουν να γίνει ο συμψηφισμός

Η έκπτωση αφορά και και μελλοντικές οφειλές, που δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος. Για παράδειγμα οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητήσουν να συμψηφιστεί το 25% του ΦΠΑ που εξόφλησαν τον Απρίλιο με το φόρο εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων ή ακόμα και με τον νέο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του ΦΠΑ δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020.

Όσοι δεν υποβάλλουν αίτημα ο συμψηφισμός γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020.

Παράδειγμα 1: Φορολογούμενος με απλογραφικά βιβλία (ατομική επιχείρηση) εξοφλεί 15.4.2020 ποσό ΦΠΑ 2.000 ευρώ από δήλωση της φορολογικής περιόδου του α' τριμήνου του 2020. Λόγω της καταβολής τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 500 ευρώ για συμψηφισμό. Ο φορολογούμενος υποβάλλει 30/6/2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος και του βεβαιώνεται φόρος 1.000 ευρώ.

Πριν τη βεβαίωση του φόρου ο φορολογούμενος έχει  υποβάλει αίτημα μέσω e-mail για συμψηφισμό του 25% του ΦΠΑ. Η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει στον συμψηφισμό του ποσού των 500 ευρώ και ο φορολογούμενος θα πληρώσει τελικά φόρο εισοδήματος 500 ευρώ.

Παράδειγμα 2: Φορολογούμενος με απλογραφικά βιβλία (ελεύθερος επαγγελματίας) εξοφλεί 25.4.2020 ποσό ΦΠΑ 1.000 ευρώ από δήλωση της φορολογικής περιόδου του α' τριμήνου του 2020. Λόγω της καταβολής τυγχάνει ευεργετήματος ποσού 250 ευρώ για συμψηφισμό. Ο φορολογούμενος κατά τον χρόνο αυτό (25.4.2020) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΕΝΦΙΑ έτους 2019 ύψους 1.000 ευρώ. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να συμψηφίσει ούτε να αιτηθεί συμψηφισμό του ποσού των 250 ευρώ με το ποσό των 1.000 ευρώ από ΕΝΦΙΑ.

Συμψηφισμός μπορεί να γίνει με τις οφειλές που πληρώνονται τον Ιούνιο και μετά. Ο εν λόγω φορολογούμενους μπορεί να αιτηθεί το ποσό των 250 να μειώσει το φόρο εισοδήματος του τρέχοντος έτους ή τον ΕΝΦΙΑ  του 2020 ή εάν επιθυμεί  τον ΦΠΑ που θα πληρώσει τον Ιούλιο για το δεύτερο τρίμηνο του 2020.