ΓΔ: 899,90 2,35 (0,26 %)

Τζίρος: 83,99 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1990η
Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

ΓΔ: 899,90 2,35 (0,26 %)

Τζίρος: 83,99 εκατ. €   RT

Στον Ιπποκράτη Στασινόπουλο η διαχείριση του 27,92% των δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco

Στον Ιπποκράτη Στασινόπουλο η διαχείριση του 27,92% των δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco

Στο 23,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου μετά την δωρεά επιπλέον 11.053.236 μετοχών (4,27%) του Ευάγγελου Στασινόπουλου. Το ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου του Ευ. Στασινόπουλου στη Viohalcο υποχώρησε στο 19,20%, ενώ αντίστοιχα ο Ιπποκράτης Στασινόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ του ΚΙΚΠΕ, διαχειρίζεται πλέον το 27,92%.

Αναλυτικά όπως ανακοίνωσε η εταιρεία:

Η Viohalco έλαβε δύο γνωστοποιήσεις σημαντικών συμμετοχών που αναφέρουν ότι:

(α) o κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος μεταβίβασε αιτία δωρεάς 11.053.236 μετοχές της Viohalco, ήτοι 4,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco, στο Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ).

Κατά συνέπεια, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ευάγγελου Στασινόπουλου στη Viohalco κατήλθε του ορίου 20%, και είναι πλέον 19,20% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco,

(β) το Ίδρυμα ΚΙΚΠΕ απέκτησε 11.053.236 μετοχές της Viohalco, ήτοι 4,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco. Κατά συνέπεια, το ποσοστό συμμετοχής του στη Viohalco αυξήθηκε από 18,99% σε 23,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Viohalco,

και (γ) το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ χορήγησε στον κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την αποκλειστική εξουσία, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό του Ιδρύματος KIKΠE, να ασκεί κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις ως άνω μετοχές της Viohalco.

Αυτά τα δικαιώματα ψήφου αθροίζονται με τα δικαιώματα ψήφου που ήδη κατέχει ο κ. Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος (23,65% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco).

Συνολικά, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου στη Viohalco υπερέβη το όριο του 25%, και ανέρχεται σε 27,92% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Viohalco.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση της Viohalco