7ος χρόνος, ημέρα 2187η
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021

Στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ο πλωτός σταθμός αποθήκευσης φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης

Στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ο πλωτός σταθμός αποθήκευσης φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης

Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020 θα λάβει το στρατηγικό ενεργειακό έργο που υλοποιεί η Gastrade στην Αλεξανδρούπολη ως Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου. Το έργο που αφορά στην κατασκευή πλωτού σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου και συνοδεύεται από υποθαλάσσιο και χερσαίο αγωγό, έχει προϋπολογισμό 363,7 εκατ. ευρώ και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 166,7 εκατ. ευρώ.

Η ένταξη του νέου Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ένταξη του έργου γίνεται λίγο καιρό αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανάψει το πράσινο φως. Δικαιούχος της ενίσχυσης, που θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης ύψους 166,7 εκατ. ευρώ, είναι η Gastrade Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης και εκμετάλλευσης του νέου τερματικού σταθμού. H GasLog Cyprus Investments LT, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Bulgartransgaz EAD μετέχουν στην εταιρεία.

Το έργο αποτελείται από μια πλωτή μονάδα παραλαβής και προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και από ένα σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού μέσω των οποίων το φυσικό αέριο θα εισάγεται στην Ελλάδα, θα προωθείται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και από εκεί στους τελικούς καταναλωτές.

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα είναι η τέταρτη πύλη εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα μας με μέγιστη δυναμικότητα παροχής έως και 944.000 κυβικά μέτρα (κ.μ.) ανά ώρα ή 8,3 δισ. κ.μ. ετησίως και με αποθηκευτική ικανότητα 170.000 κ.μ. υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Μέσω του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, θα διοχετεύεται φυσικό αέριο τόσο στην ελληνική όσο και στην περιφερειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έτσι ώστε ταυτόχρονα να διευρύνονται οι ενεργειακές πηγές της χώρας μας και να ενισχύεται ο ρόλος της ως ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να υπάρξουν σημαντικά οφέλη και προς τον τελικό καταναλωτή καθώς (α) προωθείται ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών φυσικού αερίου, (β) βελτιώνεται η αξιοπιστία και ευελιξία του ΕΣΦΑ καθώς και των Περιφερειακών και Διευρωπαϊκών Συστημάτων και (γ) προστατεύεται το περιβάλλον.

Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2023.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

• Δημιουργία Πλωτής Μονάδας Προσωρινής Αποθήκευσης και Αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) σε απόσταση 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά της Αλεξανδρούπολης και εγκατάσταση συστήματος αγκυροβολίου

• Κατασκευή και εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου (υποθαλάσσιο τμήμα μήκους 24 χλμ και χερσαίο τμήμα μήκους 4 χλμ) από την πλωτή Μονάδα μέχρι το σημείο σύνδεσης με τον αγωγό του ΕΣΜΦΑ στο τμήμα «Κήπων-Κομοτηνής»

• Κατασκευή νέου Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Εισόδου φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και έχει λάβει την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Με το στρατηγικής σημασίας αυτό έργο η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την θέση της ως πρωτοπόρου στην ενεργειακή διαφοροποίηση και ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο του ΕΣΠΑ για να προωθήσουμε σημαντικά έργα υποδομής, υποστηρίζοντας την πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας. Ξαναγράφουμε τον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας και την αναδεικνύουμε σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο με ορίζοντα δεκαετιών».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ, κ. Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Το εμβληματικό αυτό έργο έρχεται να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο την θέση της χώρας μας στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη και να αναβαθμίσει την Ανατολική της Πύλη. Το ΕΣΠΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι ένας κρίσιμος μοχλός για την χρηματοδότηση κομβικών έργων ικανών να ανεβάζουν την χώρα επίπεδο. Η κυβέρνηση όχι μόνο έχει σχεδιάσει λεπτομερή οδικό χάρτη γι’ αυτόν τον στόχο αλλά έχει εξασφαλίσει και την αναγκαία χρηματοδότηση για την υλοποίηση του από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους».