7ος χρόνος, ημέρα 2149η
Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Στις 6 Αυγούστου η διαπραγμάτευση των μετοχών της Real Consulting

Στις  6 Αυγούστου η διαπραγμάτευση των μετοχών της Real Consulting

Πράσινο φως άναψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην ένταξη των μετοχών της Real Consulting στην Κατηγορία EN.A. Plus της Εναλλακτικής Αγοράς.

Ειδικότερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, αποδέχθηκε την αίτηση της REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.E., για την ένταξη των μετοχών της στην Κατηγορία ΕΝ.Α. PLUS της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της REAL CONSULTING θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Αυγούστου.. Περισσότερες πληροφορίες για την REAL CONSULTING και τις μετοχές της είναι διαθέσιμες στο Πληροφοριακό Έγγραφο Ένταξης που θα δημοσιευθεί σήμερα, Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021,  σε ηλεκτρονική μορφή, στις ιστοσελίδες του Χ.Α., της Εταιρίας και του Συμβούλου ΕΝ.Α. Optima Bank.