8ος χρόνος, ημέρα 2433η
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Στις 20 Σεπτεμβρίου η συζήτηση για τον έλεγχο μετόχου της Κλουκίνας - Ζάππας

Στις 20 Σεπτεμβρίου η συζήτηση για τον έλεγχο μετόχου της Κλουκίνας - Ζάππας

Για τις 20 Σεπτεμβρίου 2022 αναβλήθηκε η συζήτηση της αίτησης έκτακτου ελέγχου του μετόχου της Η Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία κ. Λουκά Σπεντζάρη.

Αυτό ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνέχεια σχετικών της ανακοινώσεων που είχε εκδόσει στις 8 και 14 Απριλίου 2022.