Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, 17:26

-A +A

Στα 1,98 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για την Τροπαία ΑΕΒΕ στο α' εξάμηνο

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, 17:26
-A +A

Αύξηση στα 1,98 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος Τρόπαια Συμμετοχική ΑΕΒΕΕ στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών για το α'' εξάμηνο του 2018, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές του ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημιά 1,04 εκατ. ευρώ έναντι της ζημιάς 0,45 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2017.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος Τρόπαια Συμμετοχική ΑΕΒΕΕ παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,98 εκατ. ευρώ έναντι των 1,66  εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχη χρήση του 2017.

• Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών - επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,75 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2017.

• Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημιά 1,04 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 0,45 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2017.

• Σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές  0,43 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 0,55 εκ. ευρώ κατά την χρήση του 2017.

Τέλος, σχετικά με την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο ΧΑ, η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαναδημοσιεύσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες έχουν παύσει, ενώ έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα