8ος χρόνος, ημέρα 2273η
Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

Σε χαμηλά 20 μηνών τα επιτόκια νέων επιχειρηματικών δανείων

Σε χαμηλά 20 μηνών τα επιτόκια νέων επιχειρηματικών δανείων

Τα φθηνότερα νέα επιχειρηματικά δάνεια των τελευταίων 20 μηνών με μέσο επιτόκιο κάτω του 4% κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Σεπτέμβριο και παρά τις οριακές αλλαγές σε σχέση με τον Οκτώβριο, τα νέα επιχειρηματικά δάνεια παραμένουν τα φθηνότερα της περιόδου σε πολλές κατηγορίες. Ίσως τα επιτόκια των νέων επιχειρηματικών δανείων να έχουν «πατώσει».

Μάλιστα ενδείξεις ότι αρχίζουν και γίνονται οριακά ακριβότερες συγκεκριμένες κατηγορίες δανείων (παραμένοντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 μηνών), κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Οκτώβριο, ενώ σταθερά μένουν τα επιτόκια των καταθέσεων και των περισσότερων κατηγοριών σε δάνεια.

Βεβαίως, ο δανεισμός είναι ακόμα φθηνός και είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Απρίλιο του 2020, μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021, τα φθηνότερα επιχειρηματικά δάνεια εντοπίσθηκαν τον Σεπτέμβριο 2021, με τον οποίο δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές.

Ποια επιτόκια ανεβαίνουν και ποια υποχωρούν

Τον Οκτώβριο ακριβαίνουν οριακά ειδικότερα, τα νέα επιχειρηματικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο και μέση αύξηση 34 μονάδων βάσης από 2,51% σε 2,86% κατά μέσο όρο.

Ακριβαίνουν επίσης κατά 32 μονάδες βάσης τα συγκεκριμένα δάνεια που αφορούν ποσά πάνω από ένα εκ. ευρώ με μέσο επιτόκιο 2,85% τον Οκτώβριο από 2,51%.

Αλλά μειώθηκαν κατά 8 μονάδες βάσης τα μέσα νέα επιτόκια δανείων σε ΜμΕ, για δάνεια τακτής λήξης με κυμαινόμενα επιτόκια, σε 3,16% από 3,24%.

Υποχώρησαν επίσης κατά 10 μονάδες βάσης τα επιτόκια για υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια διάρκειας άνω των πέντε ετών. Το μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 1,92% από 2,02%.

Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε τις αλλαγές στα επιτόκια τον Οκτώβριο και δίνει τη συνολική εικόνα:

* Αμετάβλητο στο 0,05% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, τον Οκτώβριο του 2021, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 3,94%. (Δηλαδή 17 μονάδες βάσης)

* Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 3,89 εκατοστιαίες μονάδες. (Επίσης 17 μονάδες βάσης).

* Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων μειώθηκε στο 3,51%. (Κατά 6 μονάδες βάσης).

* Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 3,47 εκατοστιαίες μονάδες. (Κατά 6 μονάδες βάσης).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΤτΕ έχει ως εξής:

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,05%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,00%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,14%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,94%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,48%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 11,39%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο επίσης αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 2,43%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,13%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,49%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 34 μονάδες βάσης, τον Οκτώβριο του 2021, και διαμορφώθηκε στο 2,85% έναντι 2,51% τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε στο 3,16% από 3,24% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,36%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3,36%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 32 μονάδες βάσης στο 2,73%.

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,10%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,07%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,51%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 1,92%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης στο 6,40%. Τα αντίστοιχα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 3,10% και 4,29% αντίστοιχα.