Σάρκα και οστά παίρνει το εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης

Σάρκα και οστά παίρνει το εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης

Με στόχο ένα ευέλικτο μηχανισμό υποστήριξης της λειτουργίας του εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης προχωρά το υπουργείο Οικονομικών στη δημιουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ). Τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή ορίζει τη δημιουργία της νέας Ειδικής Υπηρεσίας η οποία σκοπός της θα είναι:

1. Η σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που θα υποβληθεί στις κοινοτικές αρχές

2. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

3. Η επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν  στην εκτέλεση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης

4. Η επεξεργασία και εισήγηση στον υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα τυχόν αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης (ΕΣΧΑ)

5. Η σύνταξη εκθέσεων που αφορούν στην πορεία, τα ορόσημα και τους στόχους του ΕΣΧΑ και τέλος

6. Η επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορείς που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης

Επικεφαλής της ΕΥΣΤΑ θα οριστεί με απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών άτομο εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες το άτομο αυτό ήδη έχει επιλεγεί και θα ανακοινωθεί σύντομα και πιθανώς μέχρι την ψήφιση της τροπολογίας από την Ελληνική Βουλή. 

Με βάση τα παραπάνω, η νέα ΕΥΣΤΑ θα αποτελέσει τον εκτελεστικό/επιχειρησιακό βραχίονα της 5μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής  του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για την 5μελή Επιτροπή που ορίσθηκε τον περασμένο, Ιούλιο επικεφαλής της οποίας ορίσθηκε ο αν. Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ως μέλη της ορίσθηκαν ο υφυπουργός Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπυργού, Αλέξης Πατέλης, και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), Μιχάλης Αργυρού. 

Μέχρι πρόσφατα η επιτροπή αυτή υποστηρίζονταν από την Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης, αλλά αυτό είχε μόνον προσωρινό χαρακτήρα. Έτσι προχώρησε η δημιουργία της ΕΥΣΤΑ που σε λίγο θα αποτελεί το βασικό μηχανισμό υλοποίησης των προγραμμάτων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για το αντίστοιχο της Μονάδας Οργάνωσης & Διαχείρισης (ΜΟΔ) Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που σήμερα τρέχει σήμερα το ΕΣΠΑ. 

Σε αντίθεση όμως με την ΜΟΔ που αριθμεί πάνω από 1.000 άτομα, η υπηρεσία αυτή θα είναι πολύ πιο «ελαφριά» και πιο ευέλικτη. Θα στελεχωθεί με 40 άτομα προσωπικό. Το 50% αυτών μπορεί να προέρχονται από τον δημόσιο τομέα και μέσω μετατάξεων και το υπόλοιπο 50% από τον ιδιωτικό τομέα. Οι τελευταίοι θα μπορούν να υπογράψουν το ανώτατο μέχρι δύο τριετείς συμβάσεις.

Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στην νέα υπηρεσία να συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα, εν ειδει τεχνικής βοήθειας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική τροπολογία, η ΕΥΣΤΑ, μέσω του υπουργού Οικονομικών, μπορεί να συνάψει μέχρι δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ύψους 500.000 ευρώ η κάθε μια, με στόχο την υποστήριξη της υποβολής στην Κομισιόν του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. 

Η πρώτη σύμβαση θα αφορά την πιστοποίηση του εύλογου κόστους υλοποίησης των έργων, προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων που θα προταθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η δεύτερη αφορά στη υποστήριξη της προετοιμασίας και σύνταξης του ΕΣΧΑ. 

Οι αμοιβές των απασχολούμενων της επιτροπής, σύμφωνα με την έκθεση του Γ.Λ.Κ. αναμένεται να ανέλθουν σε 870.000 ευρώ ετησίως, εκ των οποίων οι 56.000 ευρώ θα είναι η αποζημίωση του διοικητή της ΕΥΣΤΑ. Ο τελευταίος θα αποζημιώνεται με την αμοιβή του Γενικού Γραμματέα, αλλά θα μπορεί να φτάσει έως το 85% των αμοιβών των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, εφόσον πετύχει τους στόχους. 

Μικρότερα μπόνους έχουν προβλεφθεί και για τους εργαζομένους, καθώς το έργο της νέας Ειδικής Επιτροπής Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, για τα επόμενα επτά χρόνια θα πολύ μεγάλο και πιεστικό.