7ος χρόνος, ημέρα 2059η
Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Πρωταθλήτριες οι ελληνικές τράπεζες στη μείωση των κόκκινων δανείων

Πρωταθλήτριες οι ελληνικές τράπεζες στη μείωση των κόκκινων δανείων
Shutterstock

«Πρωταθλητισμό» στα κόκκινα δάνεια έκαναν οι ελληνικές τράπεζες, παρά ταύτα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παραμένει προβληματισμένο με την κατάσταση τους. Μέσα σε ένα τρίμηνο (το πρώτο του έτους) οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες  (Εθνική , Εurobank, Alpha Bank και Πειραιώς η σειρά είναι ανάλογη με τις επιδόσεις τους)κατόρθωσαν να βγάλουν από τους Ισολογισμούς τους κόκκινα δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 20 δισ.ευρώ.

Επίδοση η οποία αναλογικά με το μέγεθος τους είναι από τις καλύτερες που έχει επιτευχθεί επί ευρωπαϊκού εδάφους. Παράλληλα ενώ έχουν δρομολογήσει τιτλοποιήσεις οι οποίες  θα έχουν ως αποτέλεσμα σε ένα με ενάμιση χρόνο να περιορίσουν ακόμη το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδα κάτω από το 10%., το ΔΝΤ στην έκθεση του που θα δημοσιοποιηθεί την Τετάρτη, παραμένει προβληματισμένο .

Το  ΔΝΤ το οποίο από την εποχή των Μνημονίων ήταν πιο συντηρητικό στις απόψεις του για την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδος σε σχέση με τους υπόλοιπους επίσημους δανειστές (είχε υπολογίσει τις ανάγκες της πρώτης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στα 20 δισ. ευρώ) θα δημοσιοποιήσει στη νέα πλέον  εποχή  δύο εκθέσεις. Την έκθεση του Ταμείου για την μετά προγραμματική παρακολούθηση της ελληνικής οικονομίας και την έκθεση προόδου στη βάση του άρθρου 4 του καταστατικού του ΔΝΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και σε αυτές το ΔΝΤ θα αποτυπώνει την ανησυχία του για το υψηλό απόθεμα των κόκκινων δανείων που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες, αναγνωρίζοντας ωστόσο την πρόοδο που έχει συντελεστεί  στην μείωση τους.

Τα θετικά  αποτελέσματα αποδίδονται  κατά κύριο λόγο στην λειτουργία του Συστήματος Παροχής Κρατικών Εγγυήσεων (Ηρακλής). 

Παράλληλα θα συστήνεται (διότι πλέον όλες οι παρατηρήσεις έχουν αυτόν τον χαρακτήρα) η υιοθέτηση και εναλλακτικών εργαλείων για την ταχύτερη μείωση τους με παράλληλη μείωση του ποσοστού της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στα εποπτικά κεφάλαια  των τραπεζών.

Προφανώς οι παρατηρήσεις του ΔΝΤ στηρίζονται σε εκτιμήσεις των στελεχών τους μετά από επαφές που είχαν στην Ελλάδα με στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος και των τραπεζών καθώς η δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων για την πορεία του πρώτου τρίμηνου ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.  

Ακόμη όταν  πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις αυτές  όχι μόνο δεν υπήρχε μία σαφής εικόνα για το πιο θα είναι το αποτύπωμα της πανδημίας στα κόκκινα δάνεια, αλλά επικρατούσαν αντικρουόμενες εκτιμήσεις. Η διοίκηση της ΤτΕ προέβλεπε εξαιτίας της πανδημίας μία αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 8 με 10 δισ. ευρώ, ενώ οι τραπεζίτες υποστήριζαν ότι ο συνολικός λογαριασμός θα είναι πολύ μικρότερος. Τελικώς με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία  προκύπτει ότι  η εισροή κόκκινων δανείων θα περιοριστεί στα 4 δισ. ευρώ. 

Η Εθνική αναμένει ότι από τα 3 δισ. ευρώ που είχαν μπει σε μορατόρια μόνο τα 600 εκατ. ευρώ θα οδηγηθούν σε καθυστέρηση. Η Εurobank αναμένει ότι τελικώς η αύξηση των κόκκινων δανείων θα είναι μικρότερη κατά 30% απ΄αυτή που εκτιμούσε αρχικώς και θα διαμορφωθεί στα 600 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank αναμένει μετά τα μορατάρια να «κοκκινίσουν» 800 εκατ.ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς εκτιμά ότι από τα δάνεια που είχαν μπει στα μορατόρια  το ποσοστό που θα κοκκινίσει θα φθάσει το 20%, ήτοι περίπου 1 δισ. ευρώ.

H μικρή έως μηδενική εισροή κόκκινων δανείων στο πρώτο τρίμηνο  του έτους οδήγησε σε σημαντική μείωση του σχετικού δείκτη. 

Έτσι στην Εθνική ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 13,3% και η Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο την μείωση του στο 6% το 2022. Στη Eurobank o σχετικός δείκτης  έχει υποχωρήσει στο 14,2%, θέτοντας ως στόχο το 8% στο τέλος του έτους. Στην Alpha Bank,ο δείκτης NPEs είναι 23,9% και στην Πειραιώς 35% σε pro forma βάση για την τιτλοποίηση Phoenix – Vega.