8ος χρόνος, ημέρα 2394η
Κυριακή, 22 Μαΐου 2022

Profile: Νέα έργα, εξαγορές και ανάπτυξη του πελατολογίου στο business plan

Profile: Νέα έργα, εξαγορές και ανάπτυξη του πελατολογίου στο business plan

«Οι εξαγορές εξακολουθούν να μας ενδιαφέρουν και ήταν πάντα στόχος μας. Βέβαια, για να προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση εξετάζουμε όλους τους παράγοντες και κυρίως την αναλογία οφέλη - κόστη. Δεν προχωράμε σε μια εξαγορά μόνο και μόνο για λόγους εντυπωσιασμού». Αυτό ανέφερε ο Ευάγγελος Αγγελίδης, CEO της εταιρείας πληροφορικής Profile Software απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της σημερινής παρουσίασης της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Ενδιαφέρον όμως είχε και η απάντηση του κ. Αγγελίδη , αναφορικά με τις συνθήκες ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα που θα βγουν στο άμεσο μέλλον. Όπως επεσήμανε ο ίδιος, ανταγωνισμός υπάρχει, όμως δεν είναι τόσο ακραίες οι συνθήκες όσο τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει πιά ο πόλεμος τιμών που οδηγεί ακόμη και σε τιμολογήσεις κάτω του κόστους. Τα περιθώρια κέρδους διαμορφώνονται στο 25 με 30% και όχι στο 15%, όπως συνέβαινε κάποτε.

Για το 2022 ο κ. Αγγελίδης εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα φθάσει και ίσως υπερβεί τα 25 εκατ. ευρώ. Από αυτά, ένα ποσοστό της τάξεως του 7% αφορά τον κύκλο εργασιών από τις δραστηριότητες της Centevo στη Σκανδιναβία.

Σε ότι αφορά τα νέα έργα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποια υστέρηση σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε τεχνολογία και συστήματα πληροφορικής, διεθνώς και κυρίως στις 45 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία. Μάλιστα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 η εταιρεία έχει καλύψει το 40% των συνολικών αναθέσεων που είχε το 2021.

Ακόμη, όπως επισημάνθηκε η εταιρεία έχει μηδενική έκθεση σε Ρωσία και Ουκρανία και συνεπώς δεν έχει, προς το παρόν, άμεσες επιπτώσεις από τον πόλεμο.

Για τις νέες τάσεις στον τομέα του τραπεζικού λογισμικού και των ολοκληρωμένων συστημάτων ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι η τάση της εποχής είναι η mobile φιλοσοφία των συστημάτων όχι μόνο στον τραπεζικό κλάδο, όπου δραστηριοποιείται με τέσσερεις κατηγορίες προϊόντων (Digital Banking, Core Banking, Treasury management και Risk Management), αλλά σε όλες τις ψηφιακές συναλλαγές. Ακόμη στις τάσεις περιλαμβάνεται και η τεχνολογία cloud αλλά και η πλήρης ψηφιοποίηση των συναλλαγών. Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο, σήμερα, από όλες τις τράπεζες και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η εταιρεία με τις συνεχείς επενδύσεις στον τομέα R&D στον οποίο επανεπενδύεται το 20 με 25% του κύκλου εργασιών παρακολουθεί τις τάσεις αυτές και προσπαθεί να δημιουργεί εφαρμογές και διαδικασίες που να βασίζονται στις παραπάνω τεχνολογικές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα έργα του Δημοσίου, κυρίως αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης, για τα οποία είπε ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται.

Τα οικονομικά μεγέθη

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 20,1 εκατ. ευρώ, έναντι 15 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένος κατά 34% ως αποτέλεσμα των νέων έργων, αλλά και της σταθερής προτίμησης των υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) κατέγραψαν αύξηση 28% σε σχέση με το 2020 και ήταν 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι 4,3 εκατ. ευρώ το 2020 με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 27,3%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1,31 εκατ. ευρώ το 2020 καταγράφοντας υπερδιπλασιασμό (+113%). Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 131% σε 2,2 εκατ. ευρώ από 953.000 ευρώ το 2020. Ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 27,8% και τον δείκτη γενικής ρευστότητας στο 2,0 ως συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης

Η ισχυρή και υγιής οικονομική θέση του Ομίλου Profile, επισημάνθηκε στην παρουσίαση, επιτρέπει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη σε ξένες αγορές, συνδυαστικά με την επέκταση της παρουσίας του στα σύνθετα και μεγάλης κλίμακας έργα του ελληνικού δημοσίου, αποτελώντας συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην αβεβαιότητα της διεθνούς συγκυρίας.