7ος χρόνος, ημέρα 2177η
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Προχωρά το mega τηλεπικοινωνιακό ΣΔΙΤ ύψους 868 εκατ. ευρώ

Προχωρά το mega τηλεπικοινωνιακό ΣΔΙΤ ύψους 868 εκατ. ευρώ

Στη φάση αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών περνά το μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό ΣΔΙΤ της χώρας ύψους 868 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το διαγωνισμό υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Ultra-Fast-Broadband (UFBB), το οποίο πρόκειται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε επτά περιοχές της χώρας, με 750.000 νέες συνδέσεις ταχύτητας από 100Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps. Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του ΟΤΕ και της κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή-Grid Telecom.

H θυγατρική του ΑΔΜΗΕ με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διεκδικούν 4 περιοχές, από τις συνολικά επτά που θα μοιραστούν ανάμεσα στους συμμετέχοντες, και ο ΟΤΕ τρεις περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη με δυνατότητα παροχής διαδικτυακής σύνδεσης ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps – αναβαθμίσιμης σε 1 Gigabit. Η δράση προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε περίπου 2.400.000 πολίτες.

Μέσω του ΣΔΙΤ επιτυγχάνεται η ψηφιακή μετάβαση και ειδικότερα:

  • Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις περιφέρειες της χώρας και ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς με βάση και τους στόχους ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025, στο πλαίσιο της πολιτικής «Connectivity for a European Gigabit Society».
  • Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις που αφορούν στην επέκταση υποδομών ευρυζωνικών επόμενης γενιάς για την επίτευξη «ουσιαστικής αλλαγής» στους όρους της ευρυζωνικής διαθεσιμότητας, σε περιοχές και αγορές στις οποίες έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει έλλειψη ή μειωμένο ενδιαφέρον ανάπτυξης ανάλογων υποδομών και υπηρεσιών.

Στις περιοχές όπου θα υλοποιηθούν οι υποδομές καλύπτεται τουλάχιστον το 98% του ενεργού πληθυσμού με την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών δύο κατηγοριών:

  • Κλάση Α: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps – αναβαθμίσιμη σε 1 Gigabit
  • Κλάση Β: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps

Στις περιοχές κάλυψης συμπεριλαμβάνεται η πλειοψηφία των ενεργών συνδέσεων, περίπου 812.155, που δεν καλύπτονται από τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Κατά την υλοποίηση λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική ουδετερότητα, ώστε να μην προκαλείται στρέβλωση στη λειτουργία του ανταγωνισμού ή αναστολή σε σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις και να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Από το πεδίο εφαρμογής της δράσης Ultrafast Broadband εξαιρούνται οι περιοχές που εντάσσονται στη δράση για το Κουπόνι Yπερυψηλής Tαχύτητας (Superfast Broadband), καθώς και όλες οι περιοχές που εντάχθηκαν στη δράση Rural Broadband. Η χρονική διάρκεια για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την παραχώρηση του έργου εκτιμάται ότι θα είναι 20 έτη, όπου τα 3 πρώτα έτη αφορούν στην ανάπτυξη του δικτύου και τα υπόλοιπα 17 στην παραχώρηση και λειτουργία του. Η δράση συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.