Πράσινο φως για δημόσια ενίσχυση της Aegean με 120 εκατ. ευρώ - Δικαίωμα για το 11,5% των μετοχών

Πράσινο φως για δημόσια ενίσχυση της Aegean με 120 εκατ. ευρώ - Δικαίωμα για το 11,5% των μετοχών

Πράσινο φως για να λάβει η Aegean Airlines την κρατική οικονομική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ με τη μορφή της άμεσης επιχορήγησης ώστε να αποκαταστήσει μέρος της ζημιάς που υπέστη από τις επιπτώσεις του κορονοϊού, ανάβει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης. Προϋπόθεση είναι να υλοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου 60 εκατ. ευρώ με πιστοποίηση της πλήρης καταβολής των κεφαλαίων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων, «Χορηγείται κρατική οικονομική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ στην εταιρεία «Aegean Airlines» με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης για την αποκατάσταση μέρους της ζημιάς.

Ως βασικής προϋπόθεση τίθεται η Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 60 εκατ. ευρώ με πιστοποίηση πλήρους καταβολής του.
Σε αντάλλαγμα Το ελληνικό δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών με τιμή άσκησης δικαιώματος ίσης με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρίας κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα υλοποιηθεί.  Οι τίτλοι θα μπορούν να ασκηθούν σε χρονικό διάστημα από 2 έως 5 χρόνια από την καταβολή της ενίσχυσης και θα αφορούν αριθμό μετοχών ίσο με το 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.