7ος χρόνος, ημέρα 2178η
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

Πλαίσιο: Σε υψηλό δεκαετίας οι πωλήσεις το α' εξάμηνο

Πλαίσιο: Σε υψηλό δεκαετίας οι πωλήσεις το α' εξάμηνο

Με σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 34,1%, οι οποίες ανήλθαν στα 199,2 εκατ. καταγράφοντας υψηλό δεκαετίας, ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο η Πλαίσιο, κατά το οποίο σημειώθηκε γενικότερα θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Αναλυτικά, στο α' εξάμηνο η Πλαίσιο κατέγραψε:

- Σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 34,1%, στα € 199,2 εκ. από € 148,6 εκ., με το ποσοστό της αύξησης να διαμορφώνεται σε 25,2% αφαιρουμένης της επίπτωσης των επιδοτούμενων πωλήσεων της ψηφιακής μέριμνας.

- Ισχυρή άνοδος του EBITDA στα €6,6 εκ. από €5,3 εκ. (+24,2%), των κερδών προ φόρων στα € 1,9 εκ. από € 0,5 εκ. (+281,5%) και των κερδών μετά από φόρους στα € 1,4 εκ. από € 0,3 εκ. (+331,8%).

- Υψηλή ταμειακή ρευστότητα στα € 39,2 εκ. και καθαρή ρευστότητα, αφαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού, στα € 21,8 εκ.

- Ίδια κεφάλαια στα € 96,0 εκ., που υπερβαίνουν τη χρηματιστηριακή αξία της Εταιρείας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Πρόεδρος της Πλαίσιο, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής:

«Οι ενοποιημένες πωλήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2021 (αύξηση 34,1%) αντικατοπτρίζουν εκτός από το συνεχές κτίσιμο εμπιστοσύνης στο brand Πλαίσιο και της αξιοπιστίας μας, την επέκταση της πελατειακής μας βάσης, ιδίως πέρα απo τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, και τη συνεπακόλουθη σημαντική αύξηση των μεριδίων αγοράς. Συνεχίζοντας τη στρατηγική του συνεχούς diversification, επεκτείναμε τις εργασίες μας στην κατηγορία των Οικιακών Συσκευών το 2019, πετυχαίνοντας στο τρέχον εξάμηνο σημαντική άνοδο των σχετικών πωλήσεων κατά σχεδόν 150% σε σχέση με το εξάμηνο 2020. Το επίπεδο των πωλήσεων που προσεγγίζει αυτό του εξαμήνου του 2008, της χρονιάς που καταγράψαμε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών, οδήγησε στη βελτιωμένη κερδοφορία του Ομίλου που, σε επίπεδο προ φόρων, ήταν περίπου τετραπλάσια σε σχέση με πέρυσι, αλλά και η υψηλότερη κατά τα τελευταία έξι χρόνια.».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος πρόσθεσε:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου είναι μια απόδειξη της δυναμικής που έχει αποκτήσει το Πλαίσιο σε αυτό που ονομάζουμε post-Covid οικονομία. Στην post-Covid οικονομία, ο καταναλωτής θέλει να μπορεί να δουλεύει από παντού, να παραγγέλνει από κάθε κανάλι και να παραλαμβάνει γρήγορα και στο σημείο και στο χρόνο που τον βολεύει. Αυτές οι συγκυρίες φωτίζουν τον κόσμο της πληροφορικής και της τεχνολογίας που μας κρατάει συνδεδεμένους και καθιστούν τις υποδομές σε logistics, e-commerce και omnichannel πολύ ουσιαστικότερες από το μέγεθος του δικτύου. Στο timeline του Πλαισίου, η επένδυση σε logistics νέας γενιάς, σε e-commerce τεχνολογίες και σε omnichannel εμπειρίες ξεκινούν από πολύ νωρίς. Σε αυτό προστίθεται το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και η δυναμική μιας ομάδα τόσο δεμένης κι ικανής που μπορεί να αξιοποιήσει με ταχύτητα τις ευκαιρίες της νέας οικονομίας, ακόμα και δουλεύοντας εκτός γραφείου.».