Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, 12:32

-A +A

Πετρόπουλος: Αυξημένες κατά 30,4% οι πωλήσεις στο εννεάμηνο

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, 12:32
-A +A

Αυξημένες κατά 30,4% ήταν οι πωλήσεις του ομίλου Πέτρου Πετρόπουλου και ανήλθαν σε 85,3 εκατ. ευρώ (65,4 εκατ. ευρώ το 2018) κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου -30 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ΕΒΙTDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 15,6% και ανήλθε σε 4,5 εκατ. ευρώ (3,9 εκατ. ευρώ το 2018). Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 30,6%, στα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2018, και τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο όπως το αντίστοιχο διάστημα του 2018 στα 1,6 εκατ. ευρώ. Αυτό οφείλεται σε φόρο 561.256 ευρώ ως αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30/9/2019 ήταν 55,5%.

πετρόπουλος

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα