8ος χρόνος, ημέρα 2437η
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

Pantelakis για Lamda: Περιθώρια ανόδου της τιμής της μετοχής 89%

Pantelakis για Lamda: Περιθώρια ανόδου της τιμής της μετοχής 89%

Εκρηκτική άνοδο της μετοχής της Lamda Development ως 89% αναμένει η Pantelakis. Η χρηματιστηριακή δίνει τιμή στόχο στα 13,2 ευρώ και σύσταση «buy». Όπως σημειώνεται η τρέχουσα τιμή υποεκτιμά σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες, αποτιμώντας τα εμπορικά κέντρα με απόδοση 7,5% και το Ελληνικό με μόλις 1,7 ευρώ ανά μετοχή στα κέρδη.

Η μετατροπή των προπωλήσεων του Ελληνικού σε ταμειακές ροές και η προγραμματισμένη δημόσια εγγραφή της Lamda Malls είναι οι βασικοί καταλύτες. Παράλληλα, η χρηματοδότηση για τη Φάση 1 (μέχρι το 2025) είναι πλήρως εξασφαλισμένη, καθώς 2,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών προπώλησης 800 εκατ.) βρίσκονται ήδη στην άκρη.

Συνολικά, η Pantelakis βλέπει το NAV ( Καθαρή Αξία Ενεργητικού) να εκτινάσσεται στα 18,7 ευρώ ανά μετοχή (έναντι του guidance της Lamda για 16,9 ευρώ) από 6,2 ευρώ το 2020, με το Ελληνικό να αντιπροσωπεύει το 85% της αύξησης της στοιχειώδους αξίας (10,6 ευρώ ανά μετοχή σχεδόν εξίσου μοιρασμένο μεταξύ φάσεων) και το υπόλοιπο 1,8 ευρώ να προέρχεται από τα τρία εμπορικά της κέντρα.