Καζίνο Ελληνικού: Ομόφωνη απόφαση της EEEΠ για τον αποκλεισμό της Hard Rock

Ομόφωνη απόφαση της EEEΠ για τον αποκλεισμό της Hard Rock

Του Γιώργου Δασκαλόπουλου

Με ομόφωνη απόφαση, η αρμόδια Αρχή για τη διενέργεια του διαγωνισμού του καζίνο στο Ελληνικό, η ΕΕΕΠ (Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων), επικύρωσε την εισήγηση του προέδρου της, αποκλείοντας από τη συνέχεια της διαδικασίας την υποψηφιότητα της Hard Rock International.

Η ΕΕΕΠ, συνεδρίασε επί μακρόν την περασμένη Παρασκευή και ακολούθως σήμερα, με αντικείμενο την έγκριση της πλήρως αιτιολογημένης εισήγησης που είχε ήδη προετοιμαστεί από τον πρόεδρο της, Ευάγγελο Καραγρηγορίου αναφορικά με το πόρισμα της Επιτροπής Διενέργειας.

Και αργά το απόγευμα, εξέδωσε την οριστική της απόφαση με την οποία η υποψηφιότητα της Hard Rock International, αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού λόγω των προβλημάτων που είχαν από πολλού εντοπισθεί στο φάκελο των δικαιολογητικών της. Ιδιαίτερη σημασία, δε προσλαμβάνει το γεγονός ότι η απόφαση της ΕΕΕΠ ήταν ομόφωνη.

Όπως είναι γνωστό τα ζητήματα αυτά, που τόσο για την Επιτροπή Διενέργειας, όσο και την ίδια την ΕΕΕΠ, συνιστούν λόγους αποκλεισμού της Hard Rock, είναι: 

1. Προβλήματα στην εγγυητική επιστολή που κατέθεσε ο υποψήφιος.

2. Έλλειψη κατασκευαστικής εμπειρίας του για ολοκληρωμένο συγκρότημα καζίνο.

3. Έλλειψη νομιμοποιητικών των δύο εταιρειών που του παραχωρούν εμπειρία.

4. Η επιστολή βεβαίωσης για τη δυνατότητα χρηματοδότησης (χρηματοδοτικό μοντέλο) της συνολικής επένδυσης που υπολογίζεται πως θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το  πόρισμα της Επιτροπής Διενέργειας που παραδόθηκε προ ημερών στην ΕΕΕΠ είχε συνταχθεί κατά τρόπο εξαντλητικό και σχολαστικό, όπως αναφέρουν πηγές κοντά στη διαδικασία, ούτως ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο παρερμηνειών ή αμφισβητήσεων, ως προς την «ετυμηγορία» του. Η σχολαστικότητα της μεθόδου που ακολουθήθηκε «έλυσε» και τα χέρια της ίδιας της ΕΕΕΠ, ως προς τις τελικές της αποφάσεις, ενώ ταυτόχρονα, και μαζί με την ομοφωνία της ΕΕΕΠ, θωρακίζει τη διαδικασία απέναντι σε ενδεχόμενα αμφισβήτησης ή προσφυγών, σε βάρος των αποφάσεων.

Από την περίοδο που γνωστοποιήθηκαν τα προβλήματα στο φάκελο της Hard Rock, η τελευταία, δραστηριοποιήθηκε έντονα με προφανή στόχο να σταματήσει τον χρόνο στην κλεψύδρα που αδειάζει ενόψει των τελικών αποφάσεων, και με σκοπό να καθυστερήσει ή ακόμη και τινάξει στον αέρα τη διαγωνιστική διαδικασία.

Όπως τονίζουν αρμόδιοι κύκλοι στο Liberal.gr κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για την επένδυση του Ελληνικού μια και θα απαιτούντο 10-12 μήνες για να επαναληφθεί η διαδικασία για το αυτόνομο τμήμα της επένδυσης (το καζίνο) που είναι παράλληλα και κεντρικός τροφοδότης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Και παράλληλα, θα έπληττε το κύρος της διαδικασίας και την εικόνα περί νομιμότητας της χώρας στο εξωτερικό, που θα προέκυπτε στην περίπτωση κατά την οποία μια καθ' όλα σχολαστική διαδικασία ανατρεπόταν.