7ος χρόνος, ημέρα 2057η
Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν φέτος τους λιγότερους φόρους της 20ετίας

Οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν φέτος τους λιγότερους φόρους της 20ετίας
Shutterstock

Το μικρότερο ποσό φόρου των τελευταίων πολλών ετών θα εισπράξει φέτος το ελληνικό Δημόσιο από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Στις κερδοφόρες επιχειρήσεις - δεν θα είναι ούτε καν οι 2 στις 10 από το σύνολο των τουλάχιστον 250.000 νομικών προσώπων - θα βεβαιωθεί φόρος κάτω από 1,8 δισ. ευρώ φέτος (το χαμηλότερο ποσό των τελευταίων πολλών ετών), ενώ θα εισπραχθούν λιγότερα από 1,5 δισ. ευρώ στην καλύτερη περίπτωση.

Εκτός του ότι ο συντελεστής εισπραξιμότητας στους φόρους εισοδήματος δεν φτάνει ποτέ στο 100%, υπάρχει και ο παράγοντας «φορο-κουπόνια». Οι πληττόμενες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν τη δυνατότητα  - μέσα από το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών που θα κάνει πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα - να συμψηφίσουν τις επιδοτήσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος παγίων δαπανών (συνολικά 500 εκατ. ευρώ) με φόρους μεταξύ των οποίων και με τον φόρο εισοδήματος.

Αντίστοιχα, δυνατότητα συμψηφισμού με φόρους θα προκύψει και για όσους επιλέξουν να «ανταλλάξουν» το κούρεμα της ενίσχυσης που δόθηκε στο πλαίσιο των τριών πρώτων φάσεων των επιστρεπτέων προκαταβολών με μια επιδότηση για την πληρωμή φόρων ίση με το 35% της ενίσχυσης των τριών πρώτων φάσεων των επιστρεπτέων προκαταβολών.

Γιατί αναμένεται να καταγραφεί κατακόρυφη πτώση στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων;

  1. Πρώτον διότι αναμένεται γενναία μείωση και στον αριθμό των κερδοφόρων επιχειρήσεων και στο συνολικό ύψος των δηλωθέντων κερδών. Είναι πολύ πιθανό ότι τα κέρδη θα υποχωρήσουν φέτος κάτω από 10 δισ. ευρώ λόγω της γενναίας μείωσης των εσόδων κατά περίπου 35 δισ. ευρώ μέσα στο 2020.
  2. Δεύτερον διότι μειώθηκε ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 70%, ο οποίος μάλιστα θα υπολογιστεί με τον συντελεστή φορολόγησης των κερδών της επόμενης χρονιάς που είναι το 22%.
  3. Και τρίτον διότι για πρώτη φορά φέτος θα αποκτήσει τόσο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων το δικαίωμα να ζητήσει ακόμη μεγαλύτερη μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου κάτω και από το 70%. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία, προβλέπει ότι όποια επιχείρηση εμφανίσει μείωση στα οικονομικά της αποτελέσματα άνω του 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έχει το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου.

    Μέχρι τώρα, χρήση αυτής της διάταξης δεν έκαναν πολλές επιχειρήσεις. Φέτος όμως, η πανδημία θα μακρύνει εξαιρετικά τον κατάλογο που θα πιάσουν το -25% και θα αποκτήσουν το σχετικό δικαίωμα.