Ο Μάρτιος φέρνει σπουδαία νέα για τις τράπεζες και τους επενδυτές

Ο Μάρτιος φέρνει σπουδαία νέα για τις τράπεζες και τους επενδυτές

Tα σημαντικά και ουσιαστικά νέα στους δυο νευραλγικούς τομείς των τραπεζών, όπως είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι νέες χρηματοδοτήσεις, θα έρθουν τον Μάρτιο. Και εκεί θα φανεί καθαρά, αν το μέλλον των τραπεζών θα γίνει πιο ευοίωνο για τους επενδυτές, που πέρα από τον πρόδρομο ενθουσιασμό τους, επιθυμούν να αντικρύσουν μια νέα τραπεζική σελίδα.

Η κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα συνεχίζεται. Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί στο εσωτερικό των τραπεζικών ομίλων, δίνουν μια νέα λειτουργική δυναμική και μια διαυγέστερη εικόνα, όσων αφορά τα κεφάλαια, τις δανειοδοτήσεις και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Κρίσιμος μήνας για το τραπεζικό σύστημα παραμένει ο Μάρτιος. Και αυτό διότι μέχρι τότε θα φανεί:

Α) το πως θα προχωρήσει η διαχείριση της μείωσης των παλαιών κόκκινων δανείων ύψους 58,7 δισ. ευρώ. Το αν θα επιμείνει η κυβέρνηση στο σχέδιο «Ηρακλής ΙΙ». Το αν θα προχωρήσει η λύση της bad bank, που προτείνουν η Τράπεζα της Ελλάδος και οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί. Το αν θα υπάρξει συνδυασμός των δυο εργαλείων.

Β) το κατά πόσο θα αρχίσουν να εξυπηρετούνται και πάλι τα δάνεια που βρίσκονται σε moratorium πληρωμής. Πρόκειται για δάνεια ύψους 40 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 400 χιλιάδες επιχειρήσεις.

Γ) το κατά πόσο οι 150 χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα», με συνολικά δανειακά υπόλοιπα ύψους 8 δισ. ευρώ, θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ξανά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις τους.

Και όλα τα προαναφερθέντα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν μέχρι τον Μάρτιο του 2021, διότι μέχρι τότε ισχύει το moratorium που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ).

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι μέχρι τότε θα υπάρξει ένα νέο κύμα «κόκκινων δανείων», από τα ήδη ρυθμισμένα που λόγω της οικονομικής κατάστασης θα παύσουν να εξυπηρετούνται. Και αυτό το νέο κύμα, υπολογίζει ότι θα ανέλθει στα 10 δισ. ευρώ.

Οι διοικήσεις των τραπεζών, χωρίς να ποσοτικοποιούν επίσημα τον σχετικό κίνδυνο έχουν ζητήσει από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), όταν λήξει το moratorium των δανειοληπτών να υπάρξει μια σταδιακή επάνοδος στο ύψος της τοκοχρεολυτικής δόσης. Έτσι ώστε, οι δανειολήπτες να πληρώνουν στην αρχή μέρος της δόσης, που σταδιακά θα επανέλθει στο συνολικό ύψος που είχε πριν από το moratorium.

Όσον αφορά την εκροή νέων δανείων ειδικά με τη συμβολή του Ταμείου Ανάπτυξης, θα φανεί το κατά πόσο θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου ύψους 13 δισ. ευρώ, που θα πρέπει να διοχετευθούν σε ιδιωτικές επενδύσεις.

Διότι οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν σε ποσοστό 20% με ίδια κεφάλαια και περίπου 40% με τραπεζικό δανεισμό. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να εκταμιευθεί η χρηματοδότηση του υπόλοιπου 40% από τους πόρους του Ταμείου. Επομένως τα νέα δάνεια που θα αντιστοιχούν στο 40% αυτών των 13 δισ. ευρώ, μένει να αποδειχθεί, αν θα μπορέσουν να υποστηριχθούν από τα ίδια κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα.

Επομένως, τα σημαντικά και ουσιαστικά νέα στους δυο νευραλγικούς τομείς των τραπεζών, όπως είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι νέες χρηματοδοτήσεις, θα έρθουν τον Μάρτιο. Και εκεί θα φανεί καθαρά, αν το μέλλον των τραπεζών θα γίνει πιο ευοίωνο για τους επενδυτές, που πέρα από τον πρόδρομο ενθουσιασμό τους, επιθυμούν να αντικρύσουν μια νέα τραπεζική σελίδα.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.