8ος χρόνος, ημέρα 2275η
Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Noval: Υπερκαλύφθηκε σχεδόν 3 φορές το ομόλογο - Στο 2,65% το επιτόκιο

Noval: Υπερκαλύφθηκε σχεδόν 3 φορές το ομόλογο - Στο 2,65% το επιτόκιο

Κατά 2,8 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο ύψους 120 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Noval Property. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε ανήλθε σε 335,2 εκατ. ευρώ και η τιμή διάθεσης των ομολογιών είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο σε 2,65% ετησίως.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της Noval Property προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 2.12.2021, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 335,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,8 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,65% ετησίως.