8ος χρόνος, ημέρα 2280η
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Noval Property: Αλλάζει «πίστα» με επενδύσεις 316 εκατ. ευρώ

Noval Property: Αλλάζει «πίστα» με επενδύσεις 316 εκατ. ευρώ

Με στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της κινείται η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία real estate στη χώρα μας. Με ένα δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα 316 εκατ. ευρώ, η Noval συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, υιοθετώντας πράσινες πρακτικές και τεχνολογίες αιχμής για τα ακίνητά της. Με μακροχρόνιες και σταθερά συμβάσεις μίσθωσης, που προβλέπουν τις επιπτώσεις του πληθωρισμού, και με το πράσινο ομόλογο ύψους 120 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αυξήσει το χαρτοφυλάκιό της.

Όπως αναφέρθηκε στη σημερινή εκδήλωση, τα μισθωτικά συμβόλαια για τα ακίνητα της Noval είναι μακροχρόνια, με σταθερούς πελάτες. Μάλιστα, τα έσοδα είναι διαφοροποιημένα σε ισχυρούς «παίχτες» της αγοράς, ενώ το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 42 ακίνητα ύψους 390 εκατ. ευρώ.

Ανάλογα με το είδος χρήσης του ακινήτου η μισθωτική απόδοση ποικίλλει, ενώ το ετησιοποιημένο μίσθωμα είναι περίπου 21,4 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως σε αυτή τη θετική απόδοση δεν περιλαμβάνονται τα μεταβλητά μισθώματα από ξενοδοχεία του 2020, ενώ τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας ήταν ανθεκτικά και το 2020 παρά την πανδημία του κορονοϊού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως οι μισθωτικές συμβάσεις έχουν συμπεριλάβει το ενδεχόμενο πληθωρισμού, επομένως ο αντίκτυπος από την αύξηση των τιμών εξισορροπείται. Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσει δικά της ακίνητα, κάτι που συμβάλλει στη μείωση του κατασκευαστικού κόστους, που οφείλεται στην αύξηση της τιμής των πρώτων υλών.

Το portfolio της εταιρείας, εκτός από τη διαφοροποίηση των μισθωτών, εκτείνεται σε στρατηγικά σημεία της χώρας. Τα περισσότερα ακίνητα είναι στην Αττική, ενώ ακολουθούν Ηράκλειο, Πελοπόννησος, Ιωάννινα και Κιλκίς.

Όπως επισημάνθηκε στη σημερινή εκδήλωση, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για την απόκτηση και άλλων ακινήτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη προχωρήσει οι διαδικασίες με due diligence. Το πράσινο ομόλογο 100 εκατ. ευρώ, αναμένεται να χρηματοδοτήσει το 31% του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, ύψους 316 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα θα διοχετευθούν σε πράσινες επενδύσεις. Άλλωστε προς αυτή την κατεύθυνση, για την αξιοποίηση των κεφαλαίων που θα προέλθουν από το ομόλογο, έχει συσταθεί ειδική ανεξάρτητη επιτροπή παρακολούθησης των επενδύσεων.

Έτσι λοιπόν τα κονδύλια του ομολόγου θα κατευθυνθούν σε πράσινα κτήρια που θα υιοθετούν τις αρχές της πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα μείωση απορριμμάτων, διαχείριση υδάτων, μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εξοικονόμηση ενέργειας, ΑΠΕ επί των κτηρίων του χαρτοφυλακίου, καθαρές μορφές μεταφορών (πχ ηλεκτρικά οχήματα) και περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του στρατηγικού επενδυτικού σχεδιασμού της Noval.

Άλλωστε η εταιρεία ήδη έχει δεσμευθεί στις αρχές ESG, με το 21% του χαρτοφυλακίου της να είναι ήδη πράσινο. Υπενθυμίζεται πως το εύρος απόδοσης του ομολόγου καθορίστηκε μεταξύ 2,6% και 2,95%.