7ος χρόνος, ημέρα 2093η
Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021

Νέες προκλήσεις και προσδοκίες για τις εισηγμένες του ασφαλιστικού κλάδου

Νέες προκλήσεις και προσδοκίες για τις εισηγμένες του ασφαλιστικού κλάδου

Στην πανδημική συγκυρία αναδύθηκαν μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης λόγω των επιπτώσεων της ασθένειας, μιας πραγματικά πρωτοφανούς κατάστασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Αρχικά τα περιοριστικά μέτρα, τα ειδικά πρωτόκολλα στα καταστήματα ιδίως λιανικής πώλησης και οι επιπτώσεις σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, οδήγησαν πολλούς ανθρώπους σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Τούτο προκάλεσε αρχικά αύξηση των αιτημάτων για μείωση ή και αναβολή πληρωμής ή στην καλύτερη περίπτωση προσπάθεια αλλαγής ασφαλιστικού παρόχου με κύριο στόχο την καλύτερη τιμή.

Στον χώρο των ΙΧ αυτοκινήτων, λόγω των επιπτώσεων από τον περιορισμό των μετακινήσεων ασκήθηκαν πιέσεις στις τιμές δεδομένου ότι οι εταιρείες εμφάνισαν ανταγωνιστικά πακέτα «διακράτησης» των πελατών τους.

Οι αλλαγές αυτές  που προκάλεσε η πανδημία μεταφέρθηκαν στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και στη μεταβολή των συνηθειών των καταναλωτών και όχι μόνο. Ακόμα και οι κυβερνήσεις  αποφάσισαν να προωθήσουν συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση είτε φυσικών καταστροφών, είτε πανδημικών φαινομένων μεγάλης έκτασης. 

Συνολικά  οι τελευταίες εξελίξεις, κυρίως με την έλευση της πανδημίας, άλλαξαν τη συμπεριφορά και τις συνήθειες όχι μόνο των πολιτών-καταναλωτών αλλά και των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών, που εισήλθαν στη διαδικασία  εξεύρεσης λύσεων, που θα ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες προσφέροντας «έξυπνες» λύσεις.

Μια ακόμα μεταβολή στις σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών-καταναλωτή επήλθε και στις διαπροσωπικές σχέσεις καθώς οι ψηφιακές δυνατότητες  οδήγησαν σε λύσεις ταχύτερης και καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ερχόμενοι στο 2021 η παραγωγή ασφαλίστρων το πεντάμηνο του 2021 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 10% αγγίζοντας τα 1,765 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΑΕΕ για την παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2021.

Ειδικότερα, στον κλάδο ζωής η παραγωγή κυμάνθηκε στα 859,52 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 20,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Σε ότι αφορά τον κλάδο III.Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (unit linked) σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 62,2% ενώ στον κλάδο Ι. Ασφαλίσεις Ζωής σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 10,8%. 

Στον κλάδο ζημιών παρατηρήθηκε αύξηση κατά 2,5% με την παραγωγή να κυμαίνεται στα 905,692 εκατ. ευρώ. Όσο αφορά την αστική ευθύνη οχημάτων, η παραγωγή άγγιξε περίπου τα 295,283 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 ενώ η παραγωγή στους λοιπούς κλάδους ζημιών αυξήθηκε κατά 4,8%, φτάνοντας περίπου τα 610,409 εκατ. ευρώ. 

Δυο εισηγμένες επιχειρήσεις στο κλάδο των ασφαλίσεων εμφάνισαν βελτιωμένα αποτελέσματα στην αρχή της χρονιάς διαμορφώνοντας μια ανοδική πορεία στη μετά πανδημική εποχή, ακολουθώντας τις εξελίξεις:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Υπερδιπλασιασμό στα προ φόρων κέρδη της  στο α΄τρίμηνο  του 2021 εμφάνισε η εταιρεία με υψηλή κερδοφορία προ φόρων στα 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. α Κέρδη ασφαλίσεων σημείωσαν αύξηση ύψους 33,4% και διαμορφώθηκαν σε 7,7 εκατ. ευρώ, ενώ το Α' τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ.

Τα Ίδια Κεφάλαια σημείωσαν αύξηση 1,0% και ανέρχονται σε 155,6 εκατ. ευρώ, έναντι 154,0 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) ισχυροποιήθηκε κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται σε 178,81%, έναντι 174,61% την 31/12/2020. Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στα 414,9 εκατ. ευρώ, έναντι 412,5 εκατ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 0,6%.

Η μετοχή στο εβδομαδιαίο, διορθώνει προσπαθώντας να «κρατήσει» τον απλό κινητό μέσο όρο των 30 εβδομάδων (4,99 ευρώ). Άρνηση του τίτλου να επανέλθει πάνω από τον κινητό, θα αυξήσει τις πιέσεις με επόμενο στόχο τα 4,73 ευρώ. Διαφορετικά τα 5,22 ευρώ θα είναι πρώτος στόχος της προσπάθειας επανεισόδου στην ανοδική βραχυπρόθεσμη τάση, με τα 5,50 ευρώ να αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο πριν τα υψηλά του Σεπτεμβρίου του 2019 στα 5,78 ευρώ.

INTERLIFE AAEΓΑ

Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση του συνόλου της Εγγεγραμμένης Παραγωγής της κατά +9,20% (17,95 εκατ. ευρώ έναντι 16,43 εκατ. ευρώ το Ά Τρίμηνο του 2020). Συγκεκριμένα η Παραγωγή στον Κλάδο Οχημάτων σημείωσε αύξηση +5,54% και στους Λοιπούς Κλάδους αύξηση +14,53%. Τα Κέρδη προ Φόρων, για την ίδια χρονική περίοδο, ανέρχονται σε 8,2 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας την εν λόγω χρονική περίοδο διαμορφώθηκε ως εξής: 57,28 % Κλάδος Οχημάτων και 42,72% Λοιποί Κλάδοι. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2020 και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 2.217.212,28 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,12 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών οι οποίες ανέρχονται σε 91.143. 

Η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 26/01/2021 με τιμή εισαγωγής 3,48 ευρώ. Μετα τα υψηλά των 4,50 ευρώ, ακολουθεί διορθωτική πορεία που ορίζεται από την κατερχόμενη G10 και διέσπασε καθοδικά τον εκθετικό κινητό μέσο των 30 ημερών λύνοντας ταυτόχρονα το καθοδικό τρίγωνο. Επόμενη στήριξη τα 4,06 ευρώ, με τα 3,84 ευρώ να αποτελούν τον μακρύτερο στόχο.  Αντίθετα, αντίδραση στην διόρθωση, επαναφορά πάνω από τα 4,18 ευρώ και  ανοδική διάσπαση της G10 θα προσδώσει νέα δυναμική στη μετοχή, με στόχο νεότερα ιστορικά υψηλά.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.