Νέα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Προμηθέας GAS ΑΕ, η Elena Burmistrova

Νέα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Προμηθέας GAS ΑΕ, η Elena Burmistrova

Η Προμηθέας GAS Α.Ε. ανακοινώνει ότι από τις 3 Σεπτεμβρίου 2020 η κα Elena Burmistrova, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Gazprom και Γενική Διευθύντρια της Gazprom Export, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Προμηθέας GAS Α.Ε..

Η Προμηθέας GAS A.E. είναι η πρώτη Ελληνική ιδιωτική εταιρεία που επένδυσε στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου αποδεικνύοντας έμπρακτα τη συμβολή της στην απελευθέρωση της αγοράς και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Ιδρύθηκε το 1991 στην Αθήνα από την Gazprom και τον Όμιλο Κοπελούζου που ελέγχουν από κοινού την εταιρία συμμετέχοντας ισομερώς στο μετοχικό κεφάλαιό της.