7ος χρόνος, ημέρα 2103η
Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

Μουζάκης: Τα μυστικά και οι όροι της διαθήκης του Ελευθέριου Μουζάκη

Μουζάκης: Τα μυστικά και οι όροι της διαθήκης του Ελευθέριου Μουζάκη

Σημαντικό ρόλο στην πορεία της Μουζάκης φαίνεται πως διαδραματίζει η διαθήκη του Ελευθέριου Μουζάκη, με βάση τους όρους της οποίας από 1η Ιανουαρίου 2022 θα πρέπει οι κληρονόμοι που κατέχουν περίπου το 75% της εταιρείας να διαχειριστούν τις μετοχές τους, να ρευστοποιήσουν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να ικανοποιηθούν από τις οφειλές της εταιρείας προς αυτούς ή να συνεχίσουν να αφήνουν την οφειλή 20 εκατ. ευρώ σε εκκρεμότητα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη διαθήκη του ιδρυτή της εταιρείας οι κληρονόμοι που κατέχουν το 75% της εταιρείας θα μπορούν να διαχειριστούν τις μετοχές τους και θα μπορέσουν να απαιτήσουν οφειλές που προέρχονται από χρήματα που έχουν εισφέρει στην εταιρεία προς αποπληρωμή υποχρεώσεων, ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Το ερώτημα που τίθεται επιτακτικά όσο περνά ο χρόνος, είναι τι θα πράξουν οι μέτοχοι και κληρονόμοι με δεδομένο ότι η εταιρεία δεν διαθέτει τόσο μεγάλη ρευστότητα ώστε να καλύψει το ποσό των οφειλομένων ύψους 20 εκατ. ευρώ. Όλα πλέον εξαρτώνται από τις κινήσεις των μετόχων. Πηγές με γνώση του θέματος, κρίνουν πως είναι πιθανόν οι κληρονόμοι να συνεχίσουν να αφήνουν τις οφειλές ως εκκρεμότητα στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης. Αυτή η εκτίμηση πηγάζει από το γεγονός πως οι κληρονόμοι είναι και βασικοί μέτοχοι της εταιρείας.

Το δεύτερο όμως σενάριο κάνει λόγο για πωλήσεις μέρους των ακινήτων που διαθέτει η εταιρεία. Στην ουσία μέσω της εκποίησης μέρους της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας το ποσό των 20 εκατ. ευρώ θα μπορέσει να αποπληρωθεί και αν υπερκεραστεί, τότε να ενισχυθεί και η ρευστότητα της εισηγμένης.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, πηγές της εταιρείας κάνουν λόγο πως ο κύκλος εργασιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και πως συνεχίζεται η καλή εικόνα που είχε καταγραφεί στο τέλος του 2020. Ωστόσο, είναι εμφανές πως η πανδημική κρίση έχει επηρεάσει την εταιρεία, καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα συνεχίζει να παρουσιάζει αρρυθμίες, ενώ το 2020 η εταιρεία αναπλήρωσε μέρος του χαμένου τζίρου εξαιτίας του «κλεισίματος» του λιανικού εμπορίου από τις πωλήσεις κυρίως χονδρικής.

Υπενθυμίζεται πως στο εννιάμηνο του τελευταίου έτους η εταιρεία σημείωσε σημαντική αύξηση των κερδών της στα 873 χιλ. ευρώ, από 270 χιλ. ευρώ το 2019. Στις 29 Ιουνίου οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν για τη διανομή των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2020 και για την εκλογή ανεξάρτητων νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τέλος, ανάμεσα στα θέματα ημερησίας διάταξης που ξεχωρίζουν εντάσσεται και η παροχή εγκρίσεως άδειας προς τα μέλη του ΔΣ και τους διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους με την εισηγμένη σκοπούς.