Μειώσεις στα τέλη ταξινόμηση ΙΧ - Όλες οι αλλαγές

Μειώσεις στα τέλη ταξινόμηση ΙΧ - Όλες οι αλλαγές

Αναμόρφωση και εξορθολογισμός του καθεστώτος φορολογίας των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών που δόθηκε χθες, Τρίτη, σε δημόσια διαβούλευση.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την ανανέωση του υφιστάμενου στόλου αυτοκινήτων και την προώθηση μη ρυπογόνων οχημάτων νέας τεχνολογίας.

Ειδικότερα, καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων και αναμορφώνονται σε συνάρτηση με την παλαιότητα του οχήματος αναλογικότερα οι προσαυξήσεις οι οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO. Παράλληλα μειώνεται περαιτέρω το τέλος ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων, χαμηλών ρύπων, ήτοι με εκπομπές ρύπων CO2 έως 50 γρ/χλμ, ενώ διατηρείται η απαλλαγή του 50% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για υβριδικά αυτοκίνητα με περισσότερους ρύπους, καθώς και η πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα ΕΙΧ.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το αναλογούν τέλος ταξινόμησης για την πλειοψηφία των οχημάτων και ευνοείται η ταξινόμηση νεότερων αυτοκινήτων, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης τόνωσης της σχετικής αγοράς.

Τέλος, καταργείται η υφιστάμενη πρόβλεψη για τη δυνατότητα φορολόγησης μεταχειρισμένων οχημάτων με πρώτη κυκλοφορία στην ΕΕ πριν από την 01.06.2016, με βάση το προϊσχύον καθεστώς φορολόγησης (ιστορικό τέλος), η πρακτική εφαρμογή της οποίας δημιούργησε πολλές και μεγάλες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού οχημάτων.

Με μεταβατική διάταξη και αναφορικά με τα οχήματα για τα οποία εκκρεμεί αίτηση προς εξέταση ενώπιον της σχετικής Επιτροπής Ιστορικού Τέλους Ταξινόμησης,παρέχεται εναλλακτικά,η δυνατότητα επιλογής ταξινόμησης με τις νέες διατάξεις.

Με το παλιό σύστημα, αν η λιανική τιμή ξεπερνούσε το «κατώφλι» αξίας, ο ανώτερος συντελεστής εφαρμοζόταν από το ευρώ. Για παράδειγμα, σε Ι.Χ. με λιανική τιμή προ φόρων 26.000 ευρώ, εφαρμοζόταν ο συντελεστής 30,40% από το πρώτο ευρώ και τα τέλη ταξινόμησης διαμορφώνονταν σε 7.904 ευρώ. 

Με το νέο σύστημα, οι συντελεστές εφαρμόζονται κλιμακωτά, όπως στη κλίμακα φόρου εισοδήματος. Έτσι, για το ίδιο Ι.Χ. λιανικής τιμής προ φόρων 30.000 ευρώ, τα τέλη ταξινόμησης διαμορφώνονται, πλέον, σε 532 + 741 + 1.510,50 + 2.945 + 285 = 6.013,50 ευρώ