7ος χρόνος, ημέρα 2178η
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

ΜΕΒΓΑΛ: Που θα επενδύσει 23,6 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία

ΜΕΒΓΑΛ: Που θα επενδύσει 23,6 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία

Σε φάση ανάπτυξης φαίνεται πως εισέρχεται η ΜΕΒΓΑΛ μετά και την είσοδο του Σπύρου Θεοδωρόπουλου στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η εταιρεία δρομολογεί σημαντικές επενδύσεις 23,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την αύξηση των μεριδίων αγοράς και το λανσάρισμα νέων προϊόντων. Οι επενδύσεις θα κατευθυνθούν κατά κύριο λόγο στους τομείς του γάλακτος, του γιαουρτιού και των τυροκομικών.

Το αναπτυξιακό σχέδιο της διοίκησης της εταιρείας , περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις σε εξοπλισμό, με στόχο να επιτευχθεί η ψηφιακή μετάβαση και να εκσυγχρονιστεί η εφοδιαστική αλυσίδα. Μία ακόμη σημαντική προτεραιότητα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, με υιοθέτηση πολιτικών που προστατεύουν το περιβάλλον, ενώ η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ΜΕΒΓΑΛ τα επόμενα χρόνια θα διαδραματίσει η επέκτασή της σε νέες αγορές. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία παράγει πάνω από 400 κωδικούς στην Ελλάδα και σε άλλες 35 χώρες, με τις εξαγωγές να αποτελούν το 35% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου. Υπενθυμίζεται πως το 2020 καταγράφηκε αύξηση των εσόδων 2,8% στα 116,8 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι η εταιρεία αναπτύχθηκε με «όχημα» την κατηγορία γιαουρτιού, όπου στο retail αυξήθηκαν 4,6% σε όγκο και 3,7% σε αξία.  Τα EBITDA της εταιρείας το 2020 μειώθηκαν στα 8,377 εκατ. ευρώ από 9,63 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας, ενώ σε επίπεδο ομίλου στα 8,228 εκατ. ευρώ  από 9,821 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο κερδοφορίας η εταιρεία το 2020 σημείωσε σημαντική πτώση, καθώς αυτή καταγράφηκε στα 559 χιλ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ το 2019.  Ο όμιλος κατέγραψε επίσης πτώση των κερδών στα 1,172 εκατ. ευρώ από 2,037 εκατ. ευρώ το 2019.

Το 2020 οριστικοποιήθηκε επίσης η μεταβίβαση των σημάτων από τη MEVGAL UK στη μητρική εταιρεία έναντι 792 χιλ. ευρώ. Όσο για τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,172 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,037 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τέλος,  οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 6,636 εκατ. ευρώ από 6,439 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.