8ος χρόνος, ημέρα 2437η
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

Με 5,01% στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Helikon Long Short Equity

Με 5,01% στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Helikon Long Short Equity
Φωτογραφία αρχείου

Ποσοστό 5,01% στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε η Helikon Investments Limited υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή επενδύσεων για τον πελάτη της «Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV». Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στις 12/05/2022 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία και ανήλθαν του ορίου του 5%.

Συγκεκριμένα ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά τη γνωστοποίηση συναλλαγής ανήλθε σε:

  • Έμμεσα δικαιώματα ψήφου 2.869.871, ήτοι ποσοστό 2,77 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.
  • Δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (Cash Settled Equity Swap), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του ν. 3556/2007, ως ισχύει, 997.369 (ήτοι 0,96% του μετοχικού κεφαλαίου) και 1.323.945 (ήτοι 1,28% του μετοχικού κεφαλαίου) με ημερομηνίες λήξης την 4/2/2025 και 4/11/2024, αντίστοιχα.

Συνολικός αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά τη γνωστοποίηση συναλλαγής 5.191.185, ήτοι ποσοστό 5,01 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.