Κοσμοσυρροή στα δύο προγράμματα εθελούσιας εξόδου του ΟΤΕ

Κοσμοσυρροή στα δύο προγράμματα εθελούσιας εξόδου του ΟΤΕ

Τους όρους ένταξης στο νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου έδωσε στο προσωπικό η διοίκηση του ΟΤΕ. Το νέο πρόγραμμα δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από εκείνο που υλοποίησε την περασμένη Άνοιξη και περιλαμβάνει δύο διαφορετικές κατηγορίες προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης.

Η πρώτη κατηγορία απευθύνεται σε όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι και το τέλος του 2026 και η δεύτερη, σε νεότερους εργαζόμενους, που δεν θεμελιώνουν αντίστοιχα δικαιώματα την συγκεκριμένη περίοδο.

Η πρώτη κατηγορία προγράμματος, περιλαμβάνει τρία υποπρογράμματα (Α1, Α2 και Α3) στα οποία μπορούν να εντάσσονται οι εργαζόμενοι ανάλογα με το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος. Το πρώτο υποπρόγραμμα (Α1), περιλαμβάνει τους εργαζόμενους εκείνους που μέσω αναγνώρισης της στρατιωτικής τους θητείας, θεμελιώνουν άμεσα συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Αυτοί θα λάβουν την αποζημίωση για την αναγνώρισης του χρόνου ασφάλισης, τη νόμιμη αποζημίωση και ένα επιπλέον μπόνους 25 χιλ. ευρώ.

Οι υπόλοιποι που μπορούν να ενταχθούν στα υποπρογράμματα Α2 και Α3, θα λάβουν όλες τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης και επιπλέον σε αυτό το 70% περίπου των καθαρών αποδοχών για όσο χρονικό διάστημα απομένει η θεμελίωση συνταξιοδοτικού διαστήματος. Ειδικά για τους άνδρες εργαζόμενους ο ΟΤΕ θα καταβάλει και την αποζημίωση του ελάχιστου χρόνου αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων για την αποχώρηση προσωπικού. Το πρόγραμμα αυτό είναι περίπου αντίστοιχο εκείνου που υλοποιήθηκε επίσης την Άνοιξη και παρέχει, πέραν της νόμιμης αποζημίωσης, μπόνους που ανέρχεται σε 20 έως 48 μικτούς μισθούς. Ένας εργαζόμενος με 10-13 έτη προϋπηρεσίας θα λάβει από 20 έως 32 μισθούς, ανάλογα με την ηλικία του, ενώ ένας εργαζόμενος με 25 και πλέον έτη υπηρεσίας θα λάβει 44 έως 48 μισθούς. Το μπόνους επαυξάνεται από 1 έως 4 μισθούς ανάλογα τον αριθμό των τέκνων του αποχωρούντα εργαζόμενου με μέγιστο τους τέσσερις μισθούς.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι 6 Νοεμβρίου αν επιθυμούν να μπουν στο πρόγραμμα, αλλά ήδη οι αιτήσεις έχουν φτάσει τις 500 καθώς πολλοί είναι εκείνοι που εκτιμούν ότι οι «γαλαντόμες» εθελούσιες εξόδους φτάνουν στο τέλος τους. Σημειώνεται ότι φέτος πραγματοποιείται μια από τις μεγαλύτερες εθελούσιες εξόδους. Ήδη έχουν αποχωρήσει 700 εργαζόμενοι σε δύο φάσεις (Μάιος 2020 και Σεπτέμβριος 2020) ενώ αυτή τη φορά αναμένεται να αποχωρήσουν επιπλέον 500. Ο τελικός αριθμός είναι πάντοτε στην διακριτική ευχέρεια του ΟΤΕ. Μπορεί δηλαδή ένας εργαζόμενος να υποβάλει αίτηση αποχώρησης, αλλά ο ΟΤΕ να μη την κάνει δεκτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προτεραιότητα δίδεται στο προσωπικό που μετακινείται στις τρεις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου, που σύμφωνα με τη διοίκηση του οργανισμού, θα μετασχηματίσουν την μητρική εταιρεία. Πρόκειται για τις εταιρείες Cosmote e-Value (προσωπικό call centers), Γερμανός (προσωπικό καταστημάτων) και Cosmote Technical Services (τεχνικό προσωπικό).

Ειδικότερα σύμφωνα τον ΟΤΕ, η σειρά προτεραιότητας μεταξύ συμμετεχόντων στις δύο κατηγορίας προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού καθορίζεται ως εξής:

Προγράμματα Α: Εργαζόμενοι στις Επιχειρησιακές Μονάδες που θα μεταφερθούν σε Εταιρίες του Ομίλου σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρίας και με βάση το έτος και την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους (τα κοντινότερα έτη θα έχουν προτεραιότητα έναντι των μακρινότερων)

Ειδικό Πρόγραμμα: Εργαζόμενοι στις Επιχειρησιακές Μονάδες που θα μεταφερθούν σε Εταιρίες του Ομίλου σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρίας και με βάση τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Η Εταιρία επίσης θα ικανοποιήσει εξίσου αιτήματα από τα Προγράμματα Α και Β, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες. Από τα δύο προγράμματα εξαιρούνται φυσικά εργαζόμενοι σε εμπορικά καταστήματα η λειτουργία των οποίων διακόπτεται, οι εργαζόμενες στον καθαρισμό (καθώς η δραστηριότητα εκχωρείται) και οι εργαζόμενοι που μετατίθενται από τα πρώην Σημεία Υποστήριξης Πωλήσεων (ΣΥΠ), και πωλήσεων πόρτα-πόρτα (D2D)

Οι εργαζόμενοι που θα αποχωρήσουν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων, μετά από την υποβολή της σχετικής αίτησης συμμετοχής θα αποχωρήσουν στις 31/12/2020.