Κορυφαία διάκριση για την SEPTONA στα S/M Awards 2020

Κορυφαία διάκριση για την SEPTONA στα S/M Awards 2020

Με την κορυφαία διάκριση “Top Non-Food Supplier” βραβεύτηκε η SEPTONA ΑΒΕΕ στα Supermarket Awards 2020, τον θεσμό που επιβραβεύει τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες των S/M, προμηθευτών FMCG & υπηρεσιών.

Η εταιρεία απέσπασε 3 Gold βραβεία στις ενότητες Συμβολή στην Ανάπτυξη & την Εθνική Οικονομία, Marketing & Επικοινωνία και Κοινές Ενέργειες CSR και 2 Silver βραβεία στις ενότητες Συμβολή στην Ανάπτυξη & την Εθνική Οικονομία και Αύξηση Πωλήσεων & Καινοτομία στις Πωλήσεις.

Επιπλέον, απέσπασε άλλα 2 κορυφαία βραβεία το Top Rated Project στην ενότητα Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων (Food & Non-Food) & το Top Rated Project στην ενότητα Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου/Προμηθευτών.