8ος χρόνος, ημέρα 2388η
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Κόκκινα δάνεια: Πολλές προτάσεις για ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις από servicers

Κόκκινα δάνεια: Πολλές προτάσεις για ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις από servicers

Στη λύση μίας ιδιωτικής χρηματοδοτικής πλατφόρμας, που θα αναλάβει να αναχρηματοδοτήσει τα «κόκκινα δάνεια» νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις συστημικές τράπεζες, αλλά μπορούν να διασωθούν με σωστή αναδιάρθρωση και προσεκτικό επιχειρηματικό πλάνο, προτείνουν εκπρόσωποι του κλάδου των servicers, ως λύση για τη μείωση των κόκκινων δανείων που έχουν φθάσει τα 100 δισ. ευρώ και περίπου για τα μισά η κατάληξη προβλέπεται να είναι η δικαστική οδός.

Τη λύση αυτή, με διαφορετικούς τρόπους και διαφορετικές προϋποθέσεις ή βάθος, περιέγραψαν στο 7ο Forum των Δελφών, τόσο ο Γιώργος Γεωργακόπουλος Managing Director της Intrum Greece, όσο και ο Άνθιμος Θωμόπουλος CEO και ιδρυτής της Hellenic Finance. Προς ανάλογη κατεύθυνση επίσης, αλλά με διαφορετική κατάληξη κινείται και η πρόταση του πολύπειρου Αρτέμη Θεοδωρίδη της Cepal.

Ο κ. Θεοδωρίδης περιέγραψε εύγλωττα την εικόνα της αγοράς των ΜΕΑ στο συγκεκριμένο πάνελ για το χρέος, την απομόχλευσή του και τις οικονομικές επιπτώσεις.

Όπως είπε ο Θεοδωρίδης, έχει συντελεστεί ένας «Ηράκλειος άθλος», στο τραπεζικό σύστημα χάρη και στο πρόγραμμα Ηρακλής, με το σύνολο του τραπεζικού συστήματος που είχε ποσοστό πάνω από 50% «κόκκινα δάνεια», έως και αρκετά πρόσφατα, να βρίσκεται και πάλι στο σύνολό του το 2022 με μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΑ.

Ποσοστό 50% αυτών των δανείων θα αναδιαρθρωθούν, αλλά με τα προβλήματα που προκαλεί ο πληθωρισμός και γεωπολιτική κρίση ένα τμήμα από αυτά εκτιμάται ότι και πάλι θα γίνει προβληματικό.

Το πρόβλημα είναι, όπως είπε, ότι το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα δεν επιτρέπει την επιστροφή των δανείων στην ίδια τράπεζα, ενώ αρκετοί από αυτούς τους δανειολήπτες είναι εκτεθειμένοι και σε άλλη ή άλλες τράπεζες.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρίδη οι εναλλακτικές λύσεις είναι:

  • Χρηματοδότηση από private equity funds
  • Μία νέα τράπεζα αν δημιουργηθεί τέτοια
  • Υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων


Αναδιάρθρωση στα δάνεια και στις επιχειρήσεις

Η αναδιάρθρωση του χρέους δεν είναι αρκετή και τα προβλήματα σε πλήθος περιπτώσεων είναι βαθύτερα, αποκάλυψε ο κ. Γεωργακόπουλος της Intrum. Πολλές επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, δεν έχουν προϊόν, όπως δεν έχουν πρόσβαση σε αγορές ή τεχνογνωσία.

Ο κ. Γεωργακόπουλος προέκρινε τη λύση της αναδιάρθρωσης και των επιχειρήσεων στοχεύοντας σε κλάδους, όπως έκανε η Intrum με τα 75 μικρά και μεσαία ξενοδοχεία (για ένα πακέτο δανείων περίπου 291 εκατ. ευρώ που έβγαλε προς πώληση).

Θα ακολουθήσουν κι άλλοι κλάδοι όπως των τροφίμων ή τα logistics που είναι οι επόμενοι στόχοι της εταιρίας για στρατηγικές αναδιαρθρώσεις.

Η γραφειοκρατία

Οι servicers διαχειρίζονται περί τα 100 δισ. δανείων και τις δυσκολίες στην εισπραξιμότητα χρέους που αφορά επιχειρήσεις χωρίς περιθώρια κέρδους ή μείωσης κόστους, παρέθεσε ο CEO της Quant Νίκος Βαρδαραμάτος.

Όπως είπε τα προβλήματα έχουν ενταθεί εκ νέου με την έναρξη του πολέμου, καθώς οι δανειολήπτες διστάζουν.

Απομένει η μη συναινετική λύση που είναι η δικαστικής οδός, η οποία αποτελεί έναν Γολγοθά. Η μεγάλη συσσώρευση υποθέσεων στα Δικαστήρια λόγω της πανδημίας, έχει κι εδώ επιδεινώσει το πρόβλημα. Ο αριθμός των συμβολαιογράφων είναι μικρός, ενώ το διάστημα για την έκδοση πινάκων κατάταξης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεγάλο.

Ο Άνθιμος Θωμόπουλος CEO της Hellenic Finance, επέμεινε ιδιαίτερα στο γεγονός, ότι το πρόβλημα της επίλυσης του ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να λυθεί, χωρίς αναχρηματοδότηση του τραπεζικού χρέους, «πράγμα που δεν λύνεται με απλή αναδιάρθρωση».

Ο κ. Θωμόπουλος είπε ότι πρέπει να αναζητηθούν ιδιωτικές λύσεις και μία τέτοια λύση θα μπορούσε να ήταν μία «ιδιωτική πλατφόρμα δανειοδότησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να φύγουν από τον Ηρακλή και τον Tειρεσία και να επιστρέψουν στις τράπεζες».

Τέλος, ο Απόστολος Γκουτζίνης Partner της Milbank UK, αναφέρθηκε στην εμπειρία που έχει σωρευτεί στην Ελλάδα λόγω της έντασης και των ιδιαιτεροτήτων στο χώρο των ΜΕΑ, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το εξωτερικό.

Όπως είπε, η κλίμακα στην οποία κινήθηκε η ελληνική αγορά, ο τρόπος που έγινε η νομική μεταρρύθμιση, η στελέχωση και η δημιουργία εταιριών servicers από το πουθενά αλλά και η εμπειρία και γνώση που απέκτησαν οι Έλληνες νομικοί οι οποίοι δεν ιδέα για τα θέματα αυτά μέχρι πρόσφατα, δημιουργούν ένα οικοσύστημα, με σημαντική γνώση και ικανότητες.

Κατά τη δική του άποψη, όπου υπάρχει καλή εταιρία ή καλή εγγύηση του δανείου, δεν υπάρχει πρόβλημα.