«Πλήρες από κάθε άποψη το έργο του NBG Business Seeds»

«Πλήρες από κάθε άποψη το έργο του NBG Business Seeds»

«Το έργο του NBG Business Seeds είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα πλήρες και ολοκληρωμένο, που έχει ως έναυσμα τον ετήσιο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας», σημειώνει η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της EVIA IP και πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, δηλώνοντας υπερήφανη που συμμετέχει στην κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την ίδια, είναι κρίσιμη τόσο η τεχνική όσο και η επιχειρηματική βοήθεια που παρέχεται μέσω του προγράμματος της Εθνικής Τράπεζας, μια βοήθεια που είναι βασισμένη τόσο στις διεθνείς όσο και στις εγχώριες συνεργασίες που έχει συνάψει η Εθνική Τράπεζα και το NBG Business Seeds.

Στις εν λόγω συνεργασίες συμπεριλαμβάνεται και η πολυετής και κρίσιμη συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (American Hellenic Chamber of Commerce – Amcham) και κυρίως με την επιτροπή του, Εκπαίδευση Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (Education Innovation Entrepreneurship - ΕΙΕ).

«Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που εκπροσωπώντας το Amcham και ως Πρόεδρος της επιτροπής ΕΙΕ, είμαι στην ομάδα των κριτών των τελικών 10 υποψηφίων του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας», υπογραμμίζει η κ. Παναγιωτοπούλου, προσθέτοντας ότι ορισμένα από τα κριτήρια αξιολόγησης είναι το ίδιο το business plan κάθε συμμετοχής και οι προοπτικές ανάπτυξης της καινοτόμου ιδέας.

Προσθέτει επίσης ότι στελέχη της Εθνικής Τράπεζας είναι μέλη της Επιτροπής του Amcham, που επίσης ασχολείται με τη νεανική επιχειρηματικότητα, έχοντας δημιουργήσει τους πρώτους διαγωνισμούς Καινοτόμων ιδεών πλαισιωμένων από Business plan, υπό την επωνυμία, «Make Innovation Work» (MIW). Αρκετοί μάλιστα από τους συμμετέχοντες στο MIW στη συνέχεια έλαβαν μέρος και στον ετήσιο Διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας. Η συνεργασία Εθνικής Τράπεζας και επιτροπής ΕΙΕ επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως στο πολύ σημαντικό επιχειρηματικό οδηγό για νέους επιχειρηματίες και startups, 'Toolkit', σε εκδηλώσεις, συνέδρια καθώς και στοχευμένες κοινές δράσεις.