8ος χρόνος, ημέρα 2434η
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Inform Λύκος: Μέρισμα 0,04 ευρώ ανά μετοχή προτείνει η διοίκηση

Inform Λύκος: Μέρισμα 0,04 ευρώ ανά μετοχή προτείνει η διοίκηση
Φωτογραφία αρχεία

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή προτίθεται να προτείνει η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας στα πλαίσια της επικείμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Επιπλέον, η γενική συνέλευση της Inform Λύκος θα κληθεί να εγκρίνει τη χορήγηση από τα κέρδη αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνολικού ποσού 389,55 χιλ. ευρώ (προ παρακράτησης φόρου).