7ος χρόνος, ημέρα 2153η
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ικτίνος: Αυξημένα τα κέρδη προ φόρων και τα EBITDA στο α' εξάμηνο

Αύξηση κατά 81,4% στα 12,49 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBITDA) σε ενοποιημένη βάση της Ικτίνος στο πρώτο εξάμηνο του έτους ξεπερνώντας τα 6,88 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου το 2017.

Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,85 εκατ. ευρώ έναντι 4,89 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 183%., ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 50,8 % και διαμορφώθηκε σε 32,07  εκατ. ευρώ έναντι 21,27  εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 47,8% και διαμορφώθηκε στα 28,50 εκατ. ευρώ,  έναντι των 19,28 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,29 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τα 6,28 εκατ. ευρώ του προηγούμενο έτους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 79,8% .

Επίσης, αύξηση ύψους 89,8% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων στα 10,07 εκατ. ευρώ έναντι 5,30 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 

Τέλος, ανοδικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές μαρμάρου με αύξηση κατά 46,6% το πρώτο εξάμηνο 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2017, και αποτελούν το 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.